Workshop
digitale oefenkansen

Elke organisatie digitale oefenkansen in  haar werking integreren. In Gent werkten we samen met Avansa een kort  begeleidingstraject uit voor organisaties en diensten die hiermee willen starten. We haalden inspiratie uit het Digiburger-traject. Omdat zo’n intensief traject niet voor elke organisatie haalbaar is, maakten we er een light versie van. 

De deelnemers zijn medewerkers (betaald of vrijwillig) die contact hebben met bezoekers. Idealiter is er van verschillende afdelingen van de organisatie iemand aanwezig. Bij kleine organisaties kan het hele team deelnemen. Acht à tien personen is ideaal. 

Het aanbod bestaat uit 3 workshops, waarvan de eerste optioneel is. Je kan deze workshops in zowat alle contexten toepassen waar mensen over de vloer komen. In Gent werkten we al in een Lokaal Dienstencentrum, in een Huis van het Kind en bij een Brede Schoolwerking.

Inleidende workshop rond de digitale kloof

 

De deelnemers krijgen zicht op de digitale kloof via cijfers en voorbeelden. Ze leren hoe ze digitaal beginners herkennen en digitale vaardigheden kunnen inschatten. Dit is een workshop dit werd ontwikkeld voor het Interregproject 'Cross&Le@rn'

Deze workshop kan voor een grote groep georganiseerd worden. Het wordt dan eerder een lezing dan een workshop. Als een organisatie nog weinig rond het digitale heeft gedaan, is het interessant om alle medewerkers deze sessie te  laten volgen.

workshop 1.jpg
workshop LDC.jpg

Wie begeleidt de workshops?

 

In Gent verzorgt Pieter Duysburgh, freelancer bij Avansa, deze workshops. Pieter heeft ruime ervaring met e-inclusie en kent het sociaal veld goed.

Aan de hand van het draaiboek kan je zelf een persoon of organisatie zoeken die de workshop wil geven. Zorg er dan zeker voor dat  de workshopbegeleider een rist aan digitale oefenkansen kent, zodat hij/zij inspiratie kan geven in het geval er weinig ideeën komen. 

Workshop 1: aanknopingspunten voor digitale oefenkansen

 

We vragen de deelnemers om ‘persona’ van hun bezoekers te maken, en een oplijsting van waarvoor die naar de organisatie komen. Daarna zoeken ze waar er aan bestaande activiteiten of contactmomenten een digitale prikkel kan toegevoegd worden.

 

De groep kiest 3 of 4 digitale prikkels uit die ze de komende maanden gaan uitproberen.

We hebben deze workshop al op 3 locaties uitgetest. Het draaiboek kan je hieronder downloaden. 

 

 

Workshop 2: evaluatie en toekomstbril

 

De laatste workshop vindt 3 tot 6 maanden na de tweede plaats. We starten met een evaluatie van de uitgeteste digitale oefenkansen, en maken een planning voor de nabije toekomst. Daarnaast bekijken we hoe het thema levend zal gehouden worden.  

Het komt er op neer dat de organisatie permanent naar haar activiteiten kijkt met een ‘digitale oefenkansenbril’. De deelnemers werken een plan uit om die bril niet in de kast te laten liggen. Hoe dit gebeurt is afhankelijk van hoe de  organisatie werkt. Het thema kan bijvoorbeeld elke maand op de agenda staan bij een overlegmoment, of er kan een aanspreekpunt/trekker zijn die er telkens de aandacht op vestigt.  

Deze tweede workshop zit nog in de testfase. Eens we ze op enkele plaatsen gegeven hebben komt het draaiboek op deze website.

Fiche 24 - workshop digitale oefenkansen_Pagina_1.jpg
Fiche 23 - digitale oefenkansen bij groepsactiviteiten_Pagina_2.jpg

Klik op de afbeeldingen om de fiche uit de toolbox te bekijken of download de fiche via de knop hieronder.