top of page

Digiburger en digitale oefenkansen in de huizen van het kind

Digitale oefenkansen in de huizen van het kind

 

In een huis van het kind komen vaak jonge ouders met weinig digitale vaardigheden. De huizen van het kind zijn daarom goede vindplaatsen om deze mensen aan te spreken en digitale prikkels te integreren in de werking..

Avansa regio Antwerpen (Vormingplus) startte daarom een traject op met alle partners in de Antwerpse huizen van het kind. Doel was een overkoepelende visie over e-inclusie uit te werken. Dit werd geconcretiseerd in een vormingstraject voor de medewerkers en vrijwilligers en een jaarlijks actieplan ("huisplan") voor elk huis om digitale oefenkansen in te bouwen in de dagelijkse werking.

Download hier het draaiboek van het visietraject.

De Antwerpse huizen van het kind doorliepen dus een organisatiebreed e-inclusietraject. Dit had volgende voordelen:

 • Er werd een visie op e-inclusie en digitale oefenkansen uitgewerkt die gedragen wordt door alle betrokken partnerorganisaties in de huizen.

 • Alle medewerkers en vrijwilligers hebben vorming gekregen over waarom werken aan digitale oefenkansen deel uitmaakt van de taak van de huizen van het kind en welke bijdrage zij kunnen leveren.

 • Elk huis maakt een eigen huisplan op, afhankelijk van de specifieke situatie in elk huis (groot, middelgroot of klein huis, noden van de ouders in de specifieke wijk, aanwezige partnerorganisaties en soort activiteiten die plaatsvinden.

 • De huizen gingen het engagement aan om na afloop van de samenwerking met Avansa elk jaar een nieuw huisplan te blijven opmaken.

 • Er was ruimte om te experimenteren met het aanbieden van digitale oefenkansen in de verschillende werkingen in de huizen. Op basis daarvan werden verschillende mogelijke digitale oefenkansen uitgeschreven.

Bekijk hier een filmpje over e-inclusie in de huizen van het kind.

Affiche digiburger Avansa
Digitale oefenkansen huis van het kind Avansa

Digiburger

 

Gewapend met de expertise uit het traject “digitale oefenkansen in de huizen van het kind” startte Avansa met het nieuwe project “Digiburger”. Organisaties die normaal niet rond e-inclusie werken, kunnen bij Avansa een aanvraag doen om een e-inclusietraject te starten.

Avansa startte bijvoorbeeld al een traject op in samenwerking met de Antwerpse buurtrestaurants, waar een bevraging gebeurde naar noden en digitale oefenkansen. Aansluitend werd er een plan uitgewerkt waarbij men vrijwilligers wil inzetten voor het ondersteunen bij digitale toepassingen en oefenkansen. Denk bijvoorbeeld aan het online opzoeken van het menu of een QR-code scannen.

Nieuwe organisaties staan al te wachten om een traject aan te gaan, zoals enkele dienstencentra voor senioren en een sportorganisatie voor jongeren waar erg kwetsbare ouders over de vloer komen.

Bedoeling is ook hier telkens om een visie uit te werken over e-inclusie in de organisatie, de medewerkers en vrijwilligers vorming te geven, acties uit te proberen en een actieplan op te stellen dat realistisch is binnen de setting van de specifieke organisatie.

Avansa biedt deze ondersteuning aan met financiering van de stad Antwerpen.

Succesfactoren en interessante samenwerkingen

 • Een langlopend traject op maat van de organisatie, met een uitgewerkte visie en actieplan, zorgt voor een blijvend engagement om errond te blijven werken, ook na afloop van de ondersteuning.

 • Vorming en intervisie van medewerkers en vrijwilligers zorgt ervoor dat iedereen op één lijn staat rond digitale oefenkansen en dat waar nodig hun eigen digitale vaardigheden worden versterkt om weerstand/angst te voorkomen.

 • Eén van de eerste aandachtspunten voor elke organisatie die een e-inclusietraject start, is zorgen dat er wifi voor de bezoekers is.

 • Het is aangeraden om bezoekers zoveel mogelijk op hun eigen toestel (meestal smartphone) te laten werken. Toch is het ook handig dat de organisatie enkele toestellen ter beschikking heeft voor wie geen geschikt eigen toestel heeft. 
   

Variaties op deze acties


In Gent zijn er workshops voor organisaties en diensten, die willen bekijken hoe ze digitale oefenkansen in hun werking kunnen integreren.

Inspiratie en contact

Je leest alles over digitale oefenkansen in de Antwerpse huizen van het kind en het project Digiburger op www.digiburger.be

Fiche 21 - Digiburger_Pagina_1.jpg
Fiche 21 - Digiburger_Pagina_2.jpg
bottom of page