top of page

Gratis openbare wifi 

De maatschappij wordt steeds digitaler en een internetabonnement thuis is voor mensen met een beperkt budget niet altijd haalbaar. De goedkopere 4G-abonnementen omvatten te weinig gigabytes om als enige databron te fungeren. Voor mensen met een beperkt budget is gratis wifi daarom een noodzaak. Als lokaal bestuur voorzie je dit best in zoveel mogelijk openbare gebouwen, en indien mogelijk ook op buitenlocaties.

We zien 2 grote categorieën qua binnenlocaties waar je best gratis wifi voorziet. Daarnaast kan je ook wifi voorzien in de buitenruimte.

Plaatsen waar mensen komen voor administratieve zaken

 

Het gaat hier om zaken als kinderopvang regelen, een attest downloaden, verhuis doorgeven, een aanvraagformulier invullen, Mijn Loopbaan (tool van VDAB) gebruiken…

Locaties waar mensen dit typisch komen doen zijn stadskantoren, dienstencentra, welzijnsbureaus, dienst kinderopvang, werkwinkels… Als daar geen wifi voorhanden is, moeten deze taken telkens opnieuw door een baliemedewerker uitgevoerd worden. Op die manier kan de klant het niet zelf leren doen.

Idealiter voorzie je ook een begeleider die waar nodig hulp kan bieden. Op die manier bied je digitale oefenkansen en zorg je ervoor dat mensen dit op termijn zelfstandig kunnen doen.  Want wie iets nieuws op z’n eigen toestel kan uitproberen, onthoudt veel beter wat hij juist geleerd heeft dan door toe te kijken hoe iemand het in zijn plaats doet.

Plaatsen waar mensen komen voor vrijetijdsactiviteiten, ontmoeting of schoolwerk

 

Voor niet-administratieve online activiteiten zoals mails bekijken, sociale media gebruiken, surfen of spelletjes spelen, voorzie je best wifi op locaties die meer in de vrijetijdssfeer liggen. Denk hierbij aan bibliotheken, buurtcentra, ontmoetingscentra, lokale dienstencentra, huizen van het kind, armoedeverenigingen, inloopcentra, jeugdhuizen… 

Richt de ruimte zo in dat mensen op hun gemak een tijd kunnen blijven zitten, zonder dat er verder iets verwacht wordt (zoals een drankje consumeren). Kies prioritair locaties waar mensen met een beperkt budget komen. Voorzie ook ruimte voor kinderen en jongeren om digitaal schoolwerk te maken.

Een bijkomend voordeel van gratis wifi op dit soort locaties is dat mensen hun eigen toestel kunnen gebruiken bij activiteiten met een digitale oefenkans.

 

Wifi op buitenlocaties

 

In Antwerpen vind je ook gratis wifi op een aantal openbare plaatsen. Dit zorgt ervoor dat mensen die zelf geen wifi of 4G kunnen betalen, toch altijd ergens terecht kunnen om gebruik te maken van het internet.

Voor het lokale bestuur is dit een kans om digitalisering door te trekken en zowel jong en oud hierin te betrekken. Denk maar aan interactieve QR-codes aan sportterreinen of ouders die tijdens de training hun berichten kunnen checken.

Een mogelijk nadeel is dat er samenscholingen kunnen ontstaan op een locatie waar gratis wifi beschikbaar is. Een goede opvolging en samenwerking tussen de betrokken diensten is nodig om overlast te voorkomen.

Een belangrijke kanttekening: wifi op openbare locaties draagt vooral bij aan digitale inclusie als het beschikbaar is waar mensen komen die het echt nodig hebben. Bijvoorbeeld op een plein in een wijk met veel kwetsbare bewoners. Door de hoge kostprijs doe je best op voorhand een grondige analyse om te bekijken in welke wijken of buurten een openbare wifi-plek wenselijk is.

Fiche 2 - gratis openbare wifi_Pagina_1.jpg
Fiche 2 - gratis openbare wifi_Pagina_2.jpg

Klik op de afbeeldingen om de fiche uit de toolbox te bekijken of download de fiche via de knop hieronder.

bottom of page