top of page

Digitale oefenkansen bij contactmomenten

Digitale oefenkansen zijn kleine informele momentjes waarop mensen de kans krijgen iets digitaals te proberen en zo geprikkeld worden om vaker gebruik te maken van digitale tools.

Ook organisaties en diensten zonder focus op het digitale kunnen bewust op zoek gaan naar zo’n digitale oefenkansen en deze integreren in hun bestaande werking. Je hoeft het niet altijd ver te zoeken om digitale oefenkansen te creëren en je hebt daarvoor geen digitale expertise nodig.

De eerste stap is om even stil te staan bij de contactmomenten die er zijn tussen jou en de klant of bezoeker. Waarvoor komen mensen bij jou? Wat doe jij voor hen of wat doen jullie samen? Wat zou de klant of bezoeker misschien zelf kunnen met de nodige ondersteuning? Waar kan je een digitale oefenkans integreren in die interactie? Als je er even over nadenkt, kan je aan zowat elke situatie een digitale prikkel toevoegen.

Belangrijk bij digitale oefenkansen is dat ze spontaan en klein zijn en direct bruikbaar in het dagelijks leven. Er wordt niet gesproken over “leren”, “les” of “de computer”, want dit is voor veel mensen drempelverhogend. Het blijft informeel en vrijblijvend.

Buurtwerk Elegast
ict steward.jpg

Succesfactoren
 

 • Hou het informeel.

 • Gebruik zoveel mogelijk het eigen toestel van de klant (meestal smartphone). Door te werken op een vertrouwd toestel is het leereffect veel groter.

 • Zorg dat er gratis wifi is op de plek waar je digitale oefenkansen aanbiedt. Veel kwetsbare mensen hebben geen of een beperkt data-abonnement.

Enkele voorbeelden

 • Bij een doorverwijzing zoekt de medewerker samen met de klant het adres op in Google Maps.
   

 • Een maatschappelijk werkster ondersteunt de klant om haar contactgegevens op te slaan in de contacten van zijn smartphone. Voor laaggeletterde klanten kan het zelfs nuttig zijn er ook een foto aan toe te voegen.
   

 • Een loketmedewerker helpt een klant met het doorgeven van zijn verhuis via zijn smartphone.
   

 • Een medewerker helpt een klant om de volgende afspraak vast te leggen in de agenda op zijn smartphone, en er een herinnering voor in te stellen.
   

 • Een medewerker van een crèche begeleidt een vader bij het aanvragen van verlofdagen voor zijn kindje in de toepassing van de kinderopvang.
   

 • Een sportclub organiseert een inschrijfmoment waar de ouders met ondersteuning hun kind kunnen inschrijven via een online formulier op een laptop.
   

 • Een vrijwilliger helpt een buurtbewoner om de uren van de trein op te zoeken via de NMBS-app.
   

 • Een vrijwilliger downloadt samen met een buurtbewoner de parkeer-app en legt uit hoe je deze kan gebruiken.
   

 • Vrijwilligers en buurtbewoners zoeken samen een filmpje op over een onderwerp waar ze juist een gesprek over hadden.
   

 • In een crèche melden de ouders hun kindje elke ochtend aan door op het symbooltje van hun kind te klikken op een tablet.

Extra inspiratie

Lees hoe buurtwerking Den Dam en Kiel digitale oefenkansen creëerden tijdens de coronacrisis.

Wil je graag digitale oefenkansen integreren in contacten met werkzoekenden? Laat je dan inspireren door de heel concrete voorbeelden in de brochure “Maak je klanten digitaal vaardiger. Tips van de ICT-steward” van het project “Digitaal Werkt” van Gent stad in werking.

fiche 22 - digitale oefenkansen bij contactmomenten_Pagina_1.jpg
fiche 22 - digitale oefenkansen bij contactmomenten_Pagina_2.jpg

Klik op de afbeeldingen om de fiche uit de toolbox te bekijken of download de fiche via de knop hieronder.

bottom of page