top of page

Hulp bij digitaal huiswerk

Ook huiswerk krijgt meer en meer een digitale component. Op het internet informatie zoeken voor een spreekbeurt en daar een PowerPointpresentatie over maken, oefenen op Bingel, taken indienen via Smartschool, … Hoe goed de leerkracht het ook uitlegt en hoe veel er ook geoefend wordt in de klas, toch hebben de meeste kinderen en jongeren nog hulp nodig om thuis digitale taken te maken. Velen kunnen beroep doen op hun ouders. Voor leerlingen wiens ouders niet digitaal vaardig zijn, en voor wie thuis geen toestel of internet heeft, is externe hulp nodig.

 

Aangezien 40% van de Belgen te weinig digitale vaardigheden heeft, zijn er ook kinderen uit de middenklasse die thuis geen hulp krijgen bij digitale taken. Ook zij hebben baat bij een digipunt waar ze terecht kunnen voor vragen over digitaal huiswerk.

Kindvriendelijke locatie 

 

Alle Gentse Digipunten zijn in principe toegankelijk voor iedereen, van jong tot oud. Toch zal de locatie van het digipunt bepalend zijn voor het type bezoeker dat er langs komt. Senioren bereik je bijvoorbeeld makkelijk via Digipunten bij lokale dienstencentra, maar kinderen en jongeren zullen daar niet gauw binnen stappen.

Als je de doelgroep tussen 6 en 18 wilt bereiken, kijk je best uit naar locaties waar kinderen en jongeren zich goed voelen en waar ze sowieso al komen om te spelen of om te leren. Denk aan locaties in of nabij scholen, naschoolse opvang, studieondersteuningsinitiatieven of vrijetijdsactiviteiten. 

hulp bij digitaal huiswerk.jpg
huiswerk computer.jpg

Waarover gaat de begeleiding (niet)

 

De leerlingen kunnen met al hun vragen over digitaal huiswerk in een Digipunt voor kinderen en jongeren terecht; niet voor inhoudelijke bijles maar voor ondersteuning bij vragen over digitale leerplatformen (zoals SmartSchool, Bingel, enz), het zoeken naar informatie op het internet, het maken van een presentatie, het opmaken van een document, het printen, etcetera. 

Daarnaast zijn ze ook welkom met al hun overige digitale vragen. Dat kunnen vragen over hun eigen toestel zijn, vragen over veilig internetgebruik, instellingen, sociale media, enzovoort.

Opleiding en ondersteuning van vrijwilligers

Zorg voor een goede opleiding van de begeleiders: kennis van tekstverwerking, presentatie-tools, opzoekvaardigheden, en tools als Bingel en Smartschool zijn essentieel. Ook een opleiding rond werken met digitale beginners of het werken met kwetsbare kinderen en gezinnen, kan een meerwaarde zijn.

Interessante samenwerkingen

Werk samen met buurtorganisaties die al vertrouwd zijn met jongerenwerk. Zij kunnen de vrijwilligers ondersteunen bij het omgaan met kinderen en jongeren. Het is belangrijk dat de kinderen op hun niveau aangesproken worden en op hun gemak worden gesteld.

Werk eventueel samen met opleidingsverstrekkers en studenten uit de regio. Studenten sociaal werk, uit de lerarenopleiding en ICT-studenten kunnen in het kader van hun stage of georganiseerd vrijwilligerswerk ook een rol spelen in de digipunten voor kinderen en jongeren. 

 

Communiceer het aanbod naar scholen en buurtorganisaties, zodat die leerlingen en ouders kunnen toeleiden. Organiseer een bezoek aan het Digipunt vanuit de school, voor leerlingen en/of ouders. Of laat de begeleider eens langsgaan in de klassen.

Fiche 12 - hulp bij digitaal huiswerk_Pagina_1.jpg
Fiche 12 - hulp bij digitaal huiswerk_Pagina_2.jpg

Klik op de afbeeldingen om de fiche uit de toolbox te bekijken of download de fiche via de knop hieronder.

bottom of page