Twee jaar lang bundelden Antwerpen, Gent en Kortrijk de krachten om de ideale Digitaal Inclusieve Wijk uit te tekenen. De 3 steden zetten al jaren in op e-inclusie. In een 1ste fase brachten we onze expertise en ervaring samen om het concept 'Digitaal Inclusieve Wijk' uit te werken. Daarna testte elke stad het concept in 2 wijken. Via permanente evaluatie stuurden we het concept telkens verder bij. Het resultaat is een toolbox met methodieken waarmee andere gemeenten en organisaties aan de slag kunnen.

PROJECT Digitaal Inclusieve Wijk

We bundelden onze expertise en ervaring om het concept Digitaal Inclusieve Wijk te definiëren.

02 / ACTIES 

Gedurende anderhalf jaar werkten we in enkele proefwijken aan digitale inclusie. 

De toolbox biedt inspiratie voor andere gemeenten en organisaties om te werken aan e-inclusie in hun gemeente of buurt.

 

PARTNERS

Stad Kortrijk

@llemaal digitaal is de e-inclusiewerking van Stad Kortrijk. 

 

Met publiekskiosken & hotspots, de uitbouw van het e-loket & digitale dienstverlening en het aanbieden van computerlessen & workshops rond mediawijsheid speelt de stad in op nieuwe behoeften en wensen. Kansengroepen krijgen onze bijzondere aandacht.

Stad Antwerpen

Het team e-inclusie van de stad Antwerpen voorziet toegang tot internet en computers en werkt aan het versterken van digitale vaardigheden en het aanbieden van digitale oefenkansen.

In de wijk Antwerpen-Dam wordt het project "digitaal inclusieve wijk" uitgevoerd door buurtwerking Elegast. In de wijken Antwerpen-Kiel, Antwerpen-Noord, Borgerhout en Deurne-Noord wordt het project uitgevoerd door Samenlevingsopbouw vzw.

18_LOGO_GENT_CORPORATE_CYAAN_300DPI.png

Stad Gent

Digitaal.Talent@Gent is de e-inclusiewerking van Stad Gent en District09, met als doel elke Gentenaar kansen te geven in de digitale wereld.

 

Digitaal.Talent@Gent voorziet toegang en begeleiding via de Digipunten, en beheert de Digitale Uitleendienst. Daarnaast werken we samen met Gentse diensten en organisaties aan e-inclusieprojecten. 

STAD ANTWERPEN.jpg
Kortrijk kleur_edited.jpg

Met de steun van het ING-fonds voor een digitalere samenleving, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.