top of page

CONCEPT

Uitleg bij het concept Digitaal Inclusieve Wijk

 

Hieronder vind je meer uitleg bij de vijf pijlers van een Digitaal Inclusieve Wijk die op de infographic aan de binnenzijde staan. Deze pijlers zijn afgebakend op basis van de expertise van de e-inclusiewerkingen van Antwerpen, Gent en Kortrijk. We namen ook input van organisaties uit het werkveld en van burgers op. 

Het gaat hier om het ideale plaatje, datgene wat er nodig is in een buurt om alle bewoners kansen te geven in de digitale wereld. Zie het als een streefdoel om naartoe te werken samen met wijkorganisaties en bewoners. Omdat de digitale wereld permanent evolueert zullen er in de toekomst ongetwijfeld 
uitdagingen bijkomen en hopelijk ook wegvallen. Het is dus een permanent evoluerend concept.

TOEGANG

 

Gratis en zonder andere verplichtingen* op een toegankelijke plek

 • Plaats(en) waar men gratis en zonder andere verplichtingen* een computer met internetverbinding kan gebruiken. 

 • Plaats(en) waar men gratis en zonder andere verplichtingen* wifi kan gebruiken.

 • Dit zowel tijdens de kantooruren als ’s avonds en in het weekend**.

 • Minstens 1 plaats waar men een printer kan gebruiken (gratis of betalend).

 • Minstens 1 plaats waar men gratis en zonder andere verplichtingen een digitaal toestel kan opladen.  

* we bedoelen dat je geen verplichte consumptie moet nemen. Verplichte registratie valt hier niet onder.
** het kan ook over een combinatie van verschillende locaties gaan

INDIVIDUELE BEGELEIDING

 • Individuele begeleiding bij vragen over computer, mobiele toestellen, internet en digitale diensten, ook bij eigen toestellen (geen hardware-problemen). Sowieso gratis voor mensen in armoede, voor anderen liefst ook.

 • Gratis individuele begeleiding bij vragen over digitale dienstverlening van de eigen gemeente.

 • Begeleiding bij vragen over computer, mobiele toestellen, internet en digitale dienstverlening voor mensen uit kansengroepen, op plaatsen waar zij zich thuis voelen.

 • Ondersteuning bij digitale dienstverlening op piekmomenten of specifieke initiatieven waarvoor digitaal moet ingeschreven of gestemd worden en waar kwetsbare mensen benadeeld kunnen worden, bijvoorbeeld inschrijven voor scholen, sportcursussen, kinderopvang…

 • Vrijblijvend en zo objectief mogelijk advies bij keuze van geschikt toestel of abonnement.
   

ONDERSTEUNING IN GROEP


Mag betalend zijn, maar met mogelijkheid tot verlaagd tarief 

 • Lessenreeksen of workshops rond basisvaardigheden, mediawijsheid en nieuwe technologieën op vlot toegankelijke locaties.

 • Lessenreeksen of workshops rond basisvaardigheden, mediawijsheid en nieuwe technologieën op maat voor mensen uit kansengroepen, op plaatsen waar zij zich thuis voelen.

 • Mogelijkheid voor wijkorganisaties om digitaal materiaal te ontlenen of te krijgen voor lessen of activiteiten. 

 • Locatie waar digitale lessen of workshops kunnen gegeven worden (voldoende stopcontacten, internetverbinding, wifi…).

DIGITALE OEFENKANSEN

 

 • Engagement en actieplan om digitale oefenkansen in te bedden in bestaande vrijetijdsactiviteiten. 

 • Engagement en actieplan om digitale oefenkansen te creëren bij contactmomenten en dienstverlening.

 

COORDINATIE EN COMMUNICATIE

 • Aanspreekpunt voor alle acties rond digitale vaardigheden. 

 • Overzicht beschikbaar van alle digitale activiteiten/actoren in de wijk, en relevante spelers daarbuiten.

 • Digitale als belangrijk aandachtspunt bij overleg op wijkniveau.

 • Engagement van wijkorganisaties of -bewoners om samen te werken rond digitale thema’s.

 • Engagement van organisaties in de wijk om het digitale mee te nemen in andere wijkactiviteiten.

 • Engagement van wijkorganisaties of sleutelfiguren om aandacht te hebben voor digitale noden bij buurtbewoners (warme doorverwijzing).

 • Communicatie over het digitale aanbod op maat van de wijkbewoners.

bottom of page