top of page

Digitaal pakket voor kwetsbare werkzoekenden

Stad Gent geeft 100 digitale pakketten in bruikleen aan kwetsbare werkzoekenden die in actieve begeleiding zijn bij het Jobteam. Een pakket is een laptop of tablet, digitale ondersteuning en indien nodig een internetverbinding (via Dongel met SIM-kaart). Het pakket kan gedurende zes maanden ingezet worden, verlenging is mogelijk.

Een groot deel van deze doelgroep heeft te weinig digitale vaardigheden. Ervaring uit vorige projecten leert dat opleiding in groep voor hen een te hoge drempel is. Daarom werken we met ‘zitdagen’. Twee dagdelen per week is er een coach beschikbaar voor wie vragen heeft of wil bijleren. De arbeidsconsulent maakt samen met de werkzoekende een afspraak en komt idealiter mee naar de afspraak. Tijdens zo’n afspraken werken we op basis van de noden,  vragen en het digitale niveau van de werkzoekende. In sommige gevallen is één afspraak voldoende om mensen op weg te zetten, in andere gevallen zijn meerdere afspraken nodig.  Deze kwetsbare doelgroep heeft een individuele aanpak op maat nodig. We streven ernaar het digitale ook een volwaardige plaats te geven in de begeleiding bij de arbeidsconsulent. Sensibiliseren en informeren van consulenten is hierin ook een belangrijke taak.  Het doel is om de drempel naar digitaal werk zoeken en solliciteren bij de kwetsbaarste werkzoekenden te verkleinen. Ook werkzoekende die een eigen device hebben of vragen hebben rond gebruik van een smartphone kunnen op de zitdagen terecht. 

extra scherm.jpg
ict-steward2.jpg

Vereisten locatie en materiaal

 • Laptops of tablets om uit te lenen, om de 5 jaar te vervangen

 • Dongels en SIM-kaarten om internet te voorzien (indien nodig)

 • Lokaal waar de zitdagen kunnen doorgaan met mogelijkheid tot projecteren

 • Informatiemateriaal voor werkzoekenden en arbeidsconsulenten

 

Aandachtspunten

 • Arbeidsconsulenten spelen een belangrijke rol bij het verwerven van digitale vaardigheden (afspraak maken, sessie meevolgen, begeleiding achteraf).

 • Hou er rekening mee dat de digitale begeleiding vaak een langzaam en arbeidsintensief proces is. Sommige werkzoekenden hebben nog nooit met een laptop of tablet gewerkt, er gaan dus heel wat stappen vooraf aan het opstellen van een cv of effectief online leren solliciteren.

 • Wanneer je doelgroep vooral uit ‘starters’ bestaat (mensen die weinig digitale bagage hebben), zullen de zitmomenten snel vol lopen. 

Succesfactoren/interessante samenwerkingen

 • Werk samen met organisaties of diensten die werkzoekenden begeleiden. De inzet en motivatie van de arbeidsconsulenten is cruciaal! 

 • De uitwisseling en wederzijdse feedback tussen digitale begeleider en arbeidsconsulent is van groot belang om de kansen van de werkzoekende te vergroten en een echte aanpak op maat te realiseren. 

 • Breng eerst de noden in kaart: welke digitale vaardigheden hebben de cliënten (niet)? Welke en hoeveel ondersteuning is er nodig? Met welk device is de werkzoekende het meest gebaat? 

 • Zet ook in op sensibilisering en opleiding van de arbeidsconsulenten want met hen staat of valt het project. Niet elke arbeidsconsulent is zelf digitaal vaardig en overtuigd dat hij/zij de cliënt hierin moet ondersteunen, maak daar ook de nodige tijd voor vrij in de voorbereiding.

 • Stel iemand vrij voor de coördinatie van de verdeling, het contact met de arbeidsconsulenten en het bemannen van de ‘zitdagen’.

Extra inspiratie rond acties voor kwetsbare werkzoekenden

 

De actie 'digipakketten' is een relanceproject binnen het grotere project 'Digitaal Werkt'. Hiervoor werden al een methodiekengids en draaiboeken voor workshops ontwikkeld. Alle info vind je op de website van Gent stad in werking.

Fiche 7 - Digitaal pakket voor kwetsbare werkzoekenden_Pagina_1.jpg
Fiche 7 - Digitaal pakket voor kwetsbare werkzoekenden_Pagina_2.jpg

Klik op de afbeeldingen om de fiche uit de toolbox te bekijken of download de fiche via de knop hieronder.

bottom of page