top of page

Hulp bij digitale dienstverlening

Meer en meer dienstverlening wordt gedigitaliseerd of krijgt een digitale component. Digitaal vaardige burgers ervaren dit meestal als een verbetering, maar voor wie nog niet mee is in de digitale wereld is het een bron van zorgen. 

Geen simpel recept

 

Elke dienstverlener staat voor de opdracht om digitale dienstverlening voor  iedereen toegankelijk maken. Een one size fits all aanpak bestaat er helaas  niet. Daarom geven we hieronder enkele mogelijkheden en voorbeelden

  • Voorzie individuele begeleiding op een openbare locatie, idealiter in de  buurt van het fysieke loket zodat baliemedewerkers burgers die de digitale dienst willen leren gebruiken kunnen doorsturen.  

 

 

  • Om kwetsbare groepen te bereiken kan je bij een buurtwerk, ontmoetingscentrum of armoedevereniging langsgaan zodat mensen de digitale dienst in een vertrouwde omgeving leren kennen.

  • Maak in elke communicatie over de digitale dienst duidelijk waar mensen terecht kunnen als ze het niet alleen kunnen. Zo geef je aan dat je gemeente zich bewust is van de digitale kloof en stel je mensen gerust dat je hen niet in de steek laat.  

 

  • Het is essentieel dat zowel het personeel als de vrijwilligers de digitale dienstverlening goed kennen. Zorg dus zeker voor opleiding hierover en bezorg hen tijdig de nodige informatie over nieuwe of aangepaste digitale diensten  

 

  • Even belangrijk is dat personeel en vrijwilligers zich bewust zijn van  de digitale kloof en een snelle inschatting kunnen maken van iemands  digitale vaardigheden, zodat ze digitaal beginners herkennen en op maat kunnen helpen. 

 

  • Organisaties die werken met kansengroepen bieden vaak al hulp bij  administratieve zaken, bijvoorbeeld, ‘koffie en formulieren’ van CAW en Samenlevingsopbouw in Antwerpen en Gent. Bezorg hen de nodige  informatie en ondersteuning om ook de digitale component van de  dienstverlening hierbij te integreren. 

Fiche 13 - hulp bij digitale dienstverlening_Pagina_1.jpg
Fiche 13 - hulp bij digitale dienstverlening_Pagina_2.jpg

Klik op de afbeeldingen om de fiche uit de toolbox te bekijken of download de fiche via de knop hieronder.

bottom of page