top of page

Digitale thema's bij ontmoetingsmomenten

Een ideale gelegenheid om in groep digitale oefenkansen te creëren, is deze integreren in ontmoetingsmomenten. We geven hieronder twee voorbeelden.

Bij beide initiatieven is het de bedoeling dat mensen plezier ervaren met digitale tools, en om hen te prikkelen om er meer over te leren en dingen uit te proberen. Deelnemers installeren de app ter plaatse en oefenen samen. Een eigen toestel gebruiken is ideaal, maar voorzie zeker ook enkele oefentoestellen.

Hoewel dit geen vormingssessies zijn, zit er wel een educatief aspect aan: de begeleider kan bepaalde termen uitleggen, iets tonen op groot scherm,  veiligheids- en privacy-issues bespreken, en dergelijke.  

tablet.PNG

Buurtbabbels over nuttige apps


De Antwerpse buurtwerken organiseren regelmatig ‘Buurtbabbels’ over heel diverse onderwerpen die de buurtbewoners zelf aanbrengen. Tijdens het gesprek wordt informatie gegeven en vooral veel uitgewisseld tussen de
deelnemers.

 

Veel mensen bleken geïnteresseerd in de smartphone en daarom focusten een aantal buurtbabbels op nuttige en leuke apps.

Koffie & cookies

Ook bij ‘koffie en cookies’ in Kortrijk wil men de focus leggen op het sociale aspect, op ontmoeten en laagdrempeligheid. Het is de bedoeling om een groepsgesprek te voeren, steeds rond een onderwerp dat te maken heeft met het digitale.

De klemtoon ligt vooral op het ontdekken van leuke dingen die de digitale wereld kan bieden. Denk aan spelletjes met de kleinkinderen, mensen leren kennen via een app, gebruik van maken van apps die een aanvulling zijn op een hobby.

Door het gesprek te starten en open te trekken, kunnen de deelnemers leren van elkaar. De begeleider kan hierop inpikken en verdere uitleg geven, de deelnemers begeleiden om zelf dingen uit te proberen.

Het moet vooral laagdrempelig blijven, en begeleiding op maat van de groep. Een groep met voornamelijk senioren zal een andere focus en andere interesses hebben dan een groep met jonge anderstaligen.

koffie en cookies.png

Tips

  • Sluit aan bij een bestaande wijkwerking waar veel mensen komen.

  • Afhankelijk van het type wijkwerking, kan er gekozen worden om te werken met een vaste groep, of kan er een vrijblijvend aanbod zijn waarbij mensen de dag zelf kiezen of ze willen aansluiten.

  • Creëer een informele en gezellige sfeer. Koffie en koekjes mogen zeker niet ontbreken :-).

Fiche 18 - digitale thema's bij ontmoetingsmomenten_Pagina_1.jpg
Fiche 18 - digitale thema's bij ontmoetingsmomenten_Pagina_2.jpg

Klik op de afbeeldingen om de fiche uit de toolbox te bekijken of download de fiche via de knop hieronder.

bottom of page