top of page

Digiwadde

Omschrijving

In Kortrijk slaan de bibliotheek en wijkcentra de handen in elkaar om workshops te organiseren rond concrete digitale thema’s. De vormingen worden gegeven door een externe vormingsorganisatie.


We kiezen voor een aanbod van workshops naast de computercursussen omdat niet iedereen de stap wil of durft te zetten naar een lessenreeks. Via korte workshops rond specifieke thema’s kan je heel gericht vormingen bieden en maak je dit heel laagdrempelig. Dit kan gaan over digitale vaardigheden, maar ook over over mediawijsheid of nieuwe technologieën.


Het voordeel van deze losse vormingsmomenten is dat je snel kan inspelen op concrete vragen of nieuwe trends in het digitale landschap.


De sessies Digiwadde in Kortrijk gaan over eenvoudige onderwerpen voor beginners, terwijl de sessies Digidokter meer focussen op gevorderden; de thema’s en het tempo zijn wat moeilijker.


Succesfactoren en interessante samenwerkingen

  • Selecteer de onderwerpen met zorg. Zorg voor een aantrekkelijke titel.

  • Maak de lesinhoud niet te beladen, hou het concreet en simpel.

  • Voorzie zeker voldoende tijd voor vragen achteraf.


Inspiratie en contact

Digitaal Inclusieve Wijk 

www.mediawijs.be/digitaalinclusievewijk


Digi-wadde?

Digi-wadde? | Bib (kortrijk.be) 


Digidokter

Digidokter | Bib (kortrijk.be)

bottom of page