top of page

Digitale uitleendienst

Omschrijving

Hardware is duur en veroudert snel; twee goede redenen om materiaal te delen. Een uitleendienst is een kostenefficiënte manier om wijkorganisaties tijdelijk van digitaal materiaal te voorzien.

District09 (de ICT-partner van Stad Gent) leent gratis hardware uit aan organisaties, diensten en scholen, voor kortlopende activiteiten die Gentenaars helpen om hun digitale vaardigheden te vergroten bvb. een mediaweek op school, een Digicafé, een aantal lessen voor senioren, een digitale doeweek bij een organisatie... De ontlener reserveert materiaal in de webwinkel digitaleuitleendienst.gent.be , en staat zelf in voor ophalen en terugbrengen. District09 reset het materiaal na elke ontlening.

Er zijn laptops, tablets, randapparatuur en educatieve materialen ter beschikking. De maximale ontleentermijn is 12 weken per kalenderjaar, in periodes van 1 tot 3 weken.


Schaalbaarheid

Je kan dit op heel verschillende schaalgroottes opzetten. Je kan al starten met een 20-tal laptops en/of tablets waarvan je de ontleningen bijhoudt in een Excel-sheet. Hoeveel materiaal je best voorziet, hangt af van het aantal potentiële ontleners. In een grote stad zullen meer organisaties materiaal willen ontlenen dan in een kleine gemeente.

Hou er wel rekening mee: hoe groter het aantal toestellen, hoe meer mensuren nodig zijn om alles vlot te laten verlopen.


Variaties op deze actie

  • zelf het materiaal ter plaatse brengen, of via een (fiets)koerier

  • materiaal aanbieden voor specifieke doelgroepen bv. tablets met apps voor kleuters


Inspiratie en contact

Digitaal Inclusieve Wijk: 

www.mediawijs.be/digitaalinclusievewijk


Uitleendienst Gent: 

digitaleuitleendienst.gent.be 

bottom of page