top of page

Digitaal pakket voor OCMW-cliënten

Veel OCMW-cliënten beschikken niet over een laptop en hebben niet
de financiële middelen om er een te kopen. OCMW Gent heeft federale
relancemiddelen besteed om laptops aan te kopen voor cliënten die voor werk, school of sociaal contact een laptop nodig hebben. De inschatting van de noden gebeurt door maatschappelijk werkers.


Hardware alleen is echter niet genoeg om mee te geraken in de digitale
wereld. We voorzagen verschillende mogelijkheden om digitaal bij te leren. Bij de voorbereiding maakte de maatschappelijk werker aan de hand van enkele vragen een inschatting van de digitale vaardigheden van elke cliënt. Voor een groot deel was de computer en een infomoment over het digitaal aanbod in Gent voldoende.


Wie geen of weinig basisvaardigheden heeft kreeg zowel individuele hulp
als vorming in groep
. Bij het afhalen van de computer kreeg elke cliënt twee Digicheques van Beego, die recht geven op twee uur hulp aan huis door een ICT-student (www.beego.be). De student hielp bij het installeren van de computer en legde de absolute basis uit, zodat de cliënt met een gebruiksklare computer aan de lessen kon starten. Er volgden drie dagdelen basisopleiding bij Ligo, waarna cliënten zich konden inschrijven voor het regulier aanbod van Ligo.

 

De tweede Beego-cheque kan de deelnemer gebruiken op een moment dat hij/ zij er nood aan heeft. Elke deelnemer kreeg ook de nodige informatie over de Digipunten in zijn/haar buurt, waar hij/zij na het traject steeds terecht kan met digitale vragen.

378374_digipakketten__1_7_cad_9_c_original_1612359.jpg
digipakket1.jpg

Schaalgrootte

 

In Gent hebben we dit op korte tijd voor een heel grote groep gedaan (3000 cliënten). Dit vroeg een enorme logistieke inspanning bij OCMW, Beego en Ligo. Het was een grote uitdaging om elke cliënt op te volgen en begeleiding op maat te geven. We raden aan om met kleinere aantallen te starten en indien nodig de actie meerdere keren te herhalen.

Variaties 

  • Groepssessies zijn vaak een hoge drempel. In plaats daarvan kan je meerdere bonnen voor hulp aan huis geven, of mensen koppelen met een Digibuddy.

  • Enkel hulp aan huis of in de wijk voorzien kan ook. De hoofdzaak is dat mensen digitaal zelfzekerder worden.

Succesfactoren en interessante samenwerkingen

  • Zorg voor een projectleider die alle betrokkenen op 1 lijn houdt en het geheel opvolgt.

  • Voorzie een divers aanbod: individuele hulp en groepsleren voor digitale beginners, informatie en toeleiding naar partners voor wie al verder staat. Neem voldoende tijd om met elke cliënt te bekijken wat zijn of haar digitale noden zijn en welke oplossing geschikt is.

  • Veel cliënten zijn kortgeschoold. Ligo, de centra voor basiseducatie zijn gespecialiseerd in opleiding voor deze doelgroep, en dus de geknipte partner (www.ligo.be).

  • Voor hulp aan huis werkten we samen met Beego (www.beego.be).

  • Voorzie voldoende uitleg voor de cliënten, zowel op papier als mondeling, indien nodig in verschillende talen. Uitleg is nodig over administratieve zaken (ontvangstdocument ondertekenen, afspraken, hulp bij technische problemen ed), bij het inplannen van de lessen, en over de Digicheques.

Fiche 5 - Digitaal pakket voor OCMW-cliënten_Pagina_1.jpg
Fiche 5 - Digitaal pakket voor OCMW-cliënten_Pagina_2.jpg

Klik op de afbeeldingen om de fiche uit de toolbox te bekijken of download de fiche via de knop hieronder.

bottom of page