top of page

Individuele hulp op een vaste locatie

Het idee achter een Digipunt, Webpunt, PC-dokter, ... is dat op een vaste  locatie op vaste momenten iemand aanwezig is die hulp biedt bij digitale  vragen. De begeleider ondersteunt de bezoeker bij het werken op de computer,  smartphone of tablet. De begeleider neemt het niet over van de bezoeker maar  zorgt ervoor dat die het zelf leert. 

Je kan dit organiseren als ‘vrije inloop’- of ‘op afspraak’-formule, of  een combinatie van beide. In de inspiratiegids ‘Zo start je een openbare  computerruimte werking’ vind je hier meer uitleg over. 

ocr brochure.png

Praktijkvoorbeelden uit Antwerpen, Gent en  Kortrijk

Wie geeft de begeleiding?

Vaak zijn de begeleiders vrijwilligers. Voorzie zeker tijd voor werving en  opvolging. Je kan hiervoor een overkoepelende vrijwilligerswerking opzetten.  Een andere mogelijkheid is om de locaties waar begeleiding wordt gegeven te  ondersteunen bij hun vrijwilligerswerking. Centrale werving en lokale opvolging  kan natuurlijk ook. 

In een tiental Gentse Digipunten en Antwerpse webpunten zijn mensen uit  de sociale economie aan de slag als begeleider. De stad heeft hiervoor een  convenant met het sociale economiebedrijf dat deze medewerkers tewerkstelt. 

 

Als experiment zetten we in 2 Gentse Digipunten wijk-werkers in als Digipunt begeleider. ‘Digitale ondersteuning van kwetsbare burgers’ werd hiervoor  opgenomen in de toegelaten activiteitenlijst voor wijk-werkers. VDAB  selecteerde geschikte profielen. 

Aanbod op locaties waar een breed publiek komt 

 

  • Een heel geschikte plaats om individuele hulp aan te bieden is  in de bibliotheek. Daar komt een breed publiek, zijn er vaak ook  publiekscomputers, en is er meestal al een vrijwilligerswerking.  

 

  • Ook gebouwen met stedelijke dienstverlening zijn interessant. De  gemeentemedewerkers kunnen dan meteen doorverwijzen als iemand hulp  nodig heeft bij een digitale dienst. 

 

  • Individuele hulp kan ook geboden worden op plekken die daar exclusief  voor bedoeld zijn, zoals de Antwerpse webpunten. Mensen kunnen er op  de computer werken en begeleiding vragen tijdens de “vrije inloop”, zonder  afspraak. Wie een uur lang 1-op-1 ondersteuning wenst, kan een afspraak  maken voor een digitaal consult. 

digipunt .jpg
WhatsApp Image 2020-10-12 at 09.46.24.jpeg

Aanbod op plaatsen waar kwetsbare groepen komen 

 

  • Mensen uit kansengroepen ervaren drempels om een voor hen niet vertrouwde locatie binnen te stappen. Daarom bied je best ook individuele  hulp op plaatsen waar deze mensen sowieso komen en zich thuis voelen.  Een drempelverlagend voordeel is dat mensen ‘onopgemerkt’ eens kunnen  komen kijken terwijl ze voor iets anders ter plaatse zijn. Een begeleider kan  hen aanspreken om het aanbod uit te leggen en hen op hun gemak stellen. 

  • Enkele voorbeelden: de Kortrijkse wijkcentra, Gentse Kringwinkels en  armoedeverenigingen, Antwerpse buurtwerken (zie ook fiche 10). Denk  ook aan plaatsen waar anderstalige nieuwkomers komen, zoals IN-Gent en  Atlas (Antwerpen). 

Fiche 8- individuele hulp vaste locatie_Pagina_1.jpg
Fiche 8- individuele hulp vaste locatie_Pagina_2.jpg

Klik op de afbeeldingen om de fiche uit de toolbox te bekijken of download de fiche via de knop hieronder.

bottom of page