top of page

Groepsaanbod op maat van anderstaligen

Ook anderstaligen hebben nood aan ondersteuning in de digitale wereld. Door de taalbarrière kunnen zij vaak moeilijk deelnemen aan het regulier aanbod, waardoor acties op maat aangewezen zijn. We geven hieronder enkele voorbeelden.

Smartfun in Antwerpen

In de buurtwerking Dinamo in Deurne-Noord (Antwerpen) kwam een groepje laaggeletterde anderstaligen regelmatig samen om te werken rond de smartphone. De nood aan ondersteuning bij smartphonegebruik werd door de deelnemers zelf aangegeven.

 

Elke week werd een app onder de loep genomen en uitgetest op het eigen toestel. We sloten zo veel mogelijk aan bij het dagelijkse leven. Routeplanner-apps werden bijvoorbeeld uitgetest tijdens een wandeling in de wijk of door samen naar een specifieke plaats te gaan aan de hand van deze apps. Bedoeling was om deelnemers te laten ervaren dat apps hun leven aangenamer kunnen maken, vandaar ook de naam ‘Smartfun’.

 

ICT meets NT2 in Kortrijk

 

In Kortrijk werd een lessenreeks voor anderstaligen uitgewerkt ‘ICT meets NT2’, een aanbod op maat van anderstaligen die Nederlands aan het leren zijn en willen bijleren over computer en smartphone. Tempo en woordgebruik zijn op maat van de lesgroep.

 

Deze reeks vindt plaats op dezelfde locatie als de praatgroepen Nederlands. Een leerkracht uit het volwassenenonderwijs geeft de lessen op locatie. Om het lesaanbod zeer laagdrempelig te houden, kan er worden ingeschreven per reeks van 5 lessen.

 

Vereisten locatie en materiaal

  • Wifi

  • Computer en beamer zijn handig om iets uit te leggen

  • Eigen toestellen van de deelnemers

Succesfactoren en interessante samenwerkingen

  • Het is handig als enkele vrijwilligers helpen begeleiden. Je kan dan per 2 of 3 deelnemers oefenen.

  • In buurten met veel anderstaligen is dit soort activiteit heel geschikt om in samenwerking met een basisschool te organiseren. Ouders kunnen deelnemen tijdens de schooluren en daarna hun kind ophalen. Brugfiguren of leerkrachten kunnen ouders gericht aanspreken over de activiteit.

Fiche 20 - groepsaanbod op maat van anderstaligen_Pagina_1.jpg
Fiche 20 - groepsaanbod op maat van anderstaligen_Pagina_2.jpg

Klik op de afbeeldingen om de fiche uit de toolbox te bekijken of download de fiche via de knop hieronder.

bottom of page