top of page

Digitale oefenkansen bij ontmoetingsmomenten

Activiteiten waar buurtbewoners elkaar ontmoeten zijn een geweldige match met digitale oefenkansen. Enerzijds komt het 'standaard' publiek van de ontmoetingsactiviteit laagdrempelig in contact met het digitale. Anderzijds kan de digitale component bijkomend publiek naar de ontmoetingsactiviteit trekken. In de buurtcentra van Kiel en Den Dam boden we tijdens het wekelijks ontmoetingsmoment ook hulp bij digitale vragen, en gaven we mensen de kans om iets op te zoeken, eens een tablet uit te proberen, een leuke digitale tool te leren kennen en dergelijke meer.

Tijdens de corona-crisis gingen we op zoek naar manieren om met buurtbewoners in contact te blijven. Volledig digitaal? Of bestaande ontmoetingsmomenten laagdrempelig inrichten, zodat mensen blijven komen met hun digitale vragen. We probeerden beide formules uit.

tablet.PNG
Online ontmoetingsruimte van Elegast

De buurtwerkers waren 2 keer per week aanwezig ‘in’ de online ontmoetingsruimte voor een informele babbel of om vragen van buurtbewoners te beantwoorden.

 

Voor deze online ontmoetingsruimte gebruikten we de tool Jitsi Meet. Deze tool gaf ons de mogelijkheid om via een link met meerdere mensen online te communiceren. https://meet.jit.si/BuurtwerkingElegastDam.

 

We bereikten wekelijks 5 mensen per ontmoetingsmoment. Daarnaast maakten mensen onderling ook een eigen ontmoetingsruimte om met elkaar te babbelen.

 

Voordelen van het werken met deze tool:

 • Er is geen account nodig om mee te doen.

 • Je bent niet verplicht om je webcam aan te zetten.

 • Iedereen kan ook een eigen ontmoetingsruimte creëren om te babbelen met de buurtbewoners met wie ze graag babbelen.

 

Nadeel van deze methode is dat je enkel de mensen bereikt die al toegang hebben tot internet en een toestel en mensen die voldoende digitaal vaardig zijn om hiermee te werken.

online_nisrine1.jpg
Facebook live bij Elegast

Een vaste buurtwerker kwam wekelijks live op Facebook om de mensen moed in te spreken tijdens de lockdown, informatie te geven over corona, uitleg te geven over de maatregelen en over de beslissingen van de veiligheidsraad, maar ook informatie te geven over Elegast.

facebook_live_nisrine.jpg

Het bereik tijdens de live sessie was gemiddeld 20 mensen. De live werd nadien wel veel bekeken en gedeeld op verschillende pagina’s. Opmerkelijk waren de Facebookpagina’s waarbij veel mensen uit Den Dam zelf komen. Zoals; ‘Je bent van Den Dam als …’, ‘Den Dam 2060’, ‘Slachthuissite blog’,…

Tijdens de live was er interactie tussen de buurtwerker en de buurtbewoners. De vragen waren zeer divers. Vragen zoals: ‘Wanneer kunnen wij weer bij jullie terecht in de organisatie?’ ‘Waar kan ik mijn sorteerpasje opladen?’ ‘Zijn de webpunten nog gesloten?’, maar ook mensen die nood hadden aan een gewone babbel.

Sommige mensen stuurden hun vragen privé in chat nadat ze de live hadden bekeken.

 

Voordelen van het werken met Facebook live:

 1. De live sessies zijn zeer nuttig zijn voor mensen die hun weg al kennen op Facebook.

 2. De informatie kan op deze manier gemakkelijk verspreid worden in de buurt,

 3. Er is live interactie mogelijk tussen de buurtwerker en de buurtbewoners.

 4. Er is een mogelijkheid om de sessies achteraf op een zelf gekozen moment te herbekijken en vragen te stellen.

 

Nadeel van deze methode is dat je enkel de mensen bereikt die al toegang hebben tot internet en een toestel en mensen die voldoende digitaal vaardig zijn om hiermee te werken.

Klein Onthaal in De Stek in de wijk Kiel

Al een hele tijd organiseerde De Stek elke dinsdagvoormiddag een ‘open ontmoeting’. Mensen konden er binnenkomen, een koffie drinken, en al hun vragen stellen. Sinds februari stonden ook enkele laptops ter beschikking en konden vragen gesteld worden rond smartphone-, tablet- of laptopgebruik of hardware- en softwareproblemen.

 

Door de corona-maatregelen moesten we plots stoppen met deze fysieke ontmoetingen. Om dit op te vangen hebben we telefonisch contact opgenomen met onze bezoekers,  maar dit bleek niet voldoende te zijn. In samenwerking met Stad Antwerpen zijn er toen laptops en dongels (wifiverbindingen) uitgedeeld om in contact te kunnen blijven met buurtbewoners en hun digitale noden op te lossen. Ook dit bleek onvoldoende en slechts nuttig voor degene die al een basis aan digitale vaardigheden hadden.

 

Bij de heropening hebben we de open ontmoetingen ‘Klein Onthaal’ genoemd omwille van de  beperkingen op fysiek contact. Hierdoor konden mensen niet meer vrij binnenkomen en vragen stellen. Toch kreeg digitale ondersteuning een vaste plek binnen het ‘klein onthaal’. Samen met onze partner Dot.kom hebben we tot eind juli wekelijks digitale ondersteuning aangeboden, een-op-een, op afspraak.

Door de hoge nood aan digitale ondersteuning gaan we vanaf september vrijwilligers inzetten om, samen met ons, de bezoekers hierin te ondersteunen.

stek.jpg

Voordelen van fysieke onthaalmomenten zijn:

 • Mensen die niet digitaal vaardig zijn worden ook geholpen.

 • Het is mogelijk om mensen te helpen met vragen op/over hun eigen device.

 • Mensen maken hun angsten en twijfels rond digitale vaardigheden makkelijker bespreekpaar.

 • Bezoekers motiveren elkaar.

Tips om zelf online of offline ontmoetingsactiviteiten op te starten

 

 • Zorg ervoor dat het aanbod aansluit bij de behoeften van de buurtbewoners.

 • Zoek partners in de wijk die graag mee willen ondersteunen.

 • Laat bezoekers ventileren over hun digitale frustraties om tot een beter begrip van het probleem te komen.

 • Neem ruim tijd voor iedere bezoeker.

bottom of page