top of page

Buurtgerichte coördinatie e-inclusie

Bij het project ‘Digitaal Inclusieve Wijk’ experimenteerden we met verschillende manieren om e-inclusieactiviteiten op buurtniveau te coördineren.

 

Een cruciale factor is het voorzien van een aanspreekpunt dat vertrouwd is met e-inclusie én een goede kennis heeft van de wijk. Die persoon kan organisaties, mensen en acties met elkaar verbinden, en kan terugkerende signalen rond de digitale kloof doorgeven naar het beleid.


Wie dit aanspreekpunt is en wat zijn/haar concrete taken zijn hangt af van
het algemene beleid en organisatie van het lokaal bestuur. Hieronder lees je hoe deze functie bij elk van de 3 partnersteden op een andere manier wordt ingevuld.

bevraging.jpg

Kortrijk: digitaal brugfiguur

 

In Kortrijk werd een ‘digitaal brugfiguur’ aangeworven om de acties in de wijken van nabij te sturen en de brug te slaan tussen de verschillende intermediairen. Een digitaal brugfiguur houdt de vinger aan de pols bij wat leeft en wat de actuele noden en vragen zijn, zodat dit kan worden gesignaleerd naar het beleid. 

Vertrekkend vanuit een bepaalde nood of signaal, kan de digitaal brugfiguur mensen rond een thema samenbrengen, en al naargelang de context inzetten  op samenwerking, vorming, ontmoeting.  

Dat de digitaal brugfiguur ook halftijds bij de gemeente werkte, bleek een grote meerwaarde. Zij had overzicht van het aanbod digitale ondersteuning op stadsniveau: toegang, individuele begeleiding, begeleiding in groep. Hierdoor was het mogelijk om een brug te slaan tussen de hulpverleners en het aanbod,  waardoor de hulpverleners hun mensen vlotter doorverwezen.  

Antwerpen: wijkgerichte e-inclusie door een buurtwerkorganisatie

 

Ook in Antwerpen kwam er in elke digitaal inclusieve wijk een aanspreekpunt voor e-inclusie. Zij werken niet voor de gemeente, maar voor een buurtwerk-organisatie (Samenlevingsopbouw in de wijken Kiel, Borgerhout, Deurne-Noord  en Antwerpen-Noord, Elegast in wijk Den Dam).

 

Een pluspunt van deze aanpak is dat de buurtwerk-organisaties al een stevig activiteitenaanbod en netwerk hebben waar de e-inclusie acties bij konden aanhaken.  

Dit bleek zeker een voordeel tijdens de lockdown van voorjaar 2020: de  buurtwerkers konden bestaande activiteiten omzetten naar een digitale variant en op die manier de band tussen buurtbewoners en buurtwerk versterken.  

Daarenboven konden de buurtwerkers door hun doorgedreven kennis van de wijk en de vertrouwensband met de buurtbewoners, de mensen met de hoogste digitale noden snel in kaart brengen en hen ondersteuning bieden. 

stek_edited.jpg
team DTG.jpg

Gent: sociaal regisseurs als partners voor de stedelijke e-inclusiewerking

 

Stad Gent heeft een sterke stadsbrede e-inclusiewerking, die het project  ‘Digitaal Inclusieve Wijk’ aangreep om meer wijkgericht te gaan werken. Voor de duur van het project focuste een medewerker op 2 wijken.

 

De focus lag  daarbij sterk op het leggen van verbindingen binnen de wijk. De samenwerking met de sociaal regisseurs was daarbij cruciaal. Een sociaal regisseur werkt vanuit signalen uit zijn/haar wijken aan langetermijnoplossingen door de  samenwerking tussen de verschillende diensten en organisaties op wijkniveau op elkaar af te stemmen en te versterken.  

De stedelijke e-inclusiewerking houdt via de sociaal regisseurs de vinger aan de pols en werkt samen met hen wijkgerichte acties uit. In de andere richting zorgen de sociaal regisseurs ervoor dat stadsbrede acties en informatie zijn  weg vindt naar de wijken.

 

Fiche 26 - buurtgerichte coördinatie_Pagina_1.jpg
Fiche 26 - buurtgerichte coördinatie_Pagina_2.jpg

Klik op de afbeeldingen om de fiche uit de toolbox te bekijken of download de fiche via de knop hieronder.

bottom of page