top of page

Workshops voor kansengroepen faciliteren

Mensen uit kansengroepen ervaren vaak een drempel om deel te nemen aan het aanbod van digitale lessen en workshops bij de bibliotheek, vormingsorganisaties of CVO’s. Als je alle buurtbewoners kansen wil geven in de digitale wereld, dan moet je hier zeker rekening mee houden. Stad Kortrijk heeft daarom een aanbod dat buurtgerichte vormingen rond digitale vaardigheden faciliteert.  

We werken hiervoor samen met een vormingsorganisatie, waar de stad een convenant mee heeft.

Het werkt als volgt:

  • Een vereniging of organisatie die zich richt op een kansengroep stelt vast dat de doelgroep een vormingsnood heeft rond een digitaal onderwerp.

  • De organisatie kan bij de stad een aanvraag doen voor een vorming op maat van de doelgroep. Dit aanbod werd gecommuniceerd via de Stadskrant en per mailing naar de verenigingen. Er werd eenmalig promotie gemaakt via telefonisch contact met de verenigingen, wat een duidelijke weerslag had op het aantal verenigingen dat de weg vond naar deze vorming op maat. 

  • De betrokken medewerker controleert of aan alle voorwaarden volgens het convenant voldaan is, en brengt de organisatie in contact met de externe aanbieder van de vorming.

  • Die externe instantie spreekt rechtstreeks af met de vereniging over de inhoud van de vorming, en de praktische uitwerking. 

  • Deze workshops gaan meestal door bij de vragende organisatie, en dus in de vertrouwde omgeving van de mensen.

vorming senioren.JPG

Vereisten locatie en materiaal

  • Laptops, of de deelnemers brengen zelf hun toestel mee

  • Lokaal met voldoende stopcontacten en wifi

In het voorbeeld Kortrijk is het lokale bestuur de verbindende factor en verzorgt de vragende partij meestal het materiële aspect.

 

Succesfactoren/interessante samenwerkingen

  • Zorg ervoor dat het aanbod goed gekend is bij organisaties en verenigingen. 

  • Werk een toegankelijke aanvraagprocedure uit voor de organisaties, zodat dit geen bijkomende drempel vormt. De vormingsvragen zijn vaak concrete vragen rond een nood die zich aandringt, dus moet er snel kunnen worden geschakeld.

 

Enkele voorbeelden

In het wijkcentrum werd op een gegeven moment vastgesteld dat er veel vragen kwamen rond het zoeken naar huurwoningen. Binnen de buurtwerking wilde men dit opentrekken naar een vorming voor alle bezoekers: “Op het internet zoeken naar een huurwoning: immosites en andere websites”. 

Een seniorenvereniging uit Heule wenste over te stappen naar een digitale nieuwsbrief, maar nog niet alle leden waren digitaal vaardig. Er werd een workshop uitgewerkt over e-mailen en zoeken op het internet. Deze vorming was voor enkele leden ook een opstap naar het reguliere vormingsaanbod.

Fiche 15 - workshops voor kansengroepen faciliteren_Pagina_1.jpg
Fiche 15 - workshops voor kansengroepen faciliteren_Pagina_2.jpg

Klik op de afbeeldingen om de fiche uit de toolbox te bekijken of download de fiche via de knop hieronder.

bottom of page