top of page

Leencomputer bij studieondersteuning

Omschrijving

 • Stad Gent kocht 150 laptops aan om leerlingen in het basisonderwijs individueel te ondersteunen bij digitaal schoolwerk.

 • Naast een toestel hebben leerlingen ook nood aan begeleiding bij digitaal schoolwerk. Daarom verdelen we de laptops via initiatieven die studieondersteuning bieden.

 • Het gezin krijgt de laptop in bruikleen gedurende de periode dat het kind studieondersteuning krijgt. De begeleider biedt bij de wekelijkse ondersteuning ook hulp bij digitale vragen.

 • Op het einde van het schooljaar bekijkt de studiebegeleider samen met het gezin de mogelijkheden om zelf een toestel te verwerven, ofwel wordt het gezin toegeleid naar een Digipunt in de buurt.

 • Het doel bij deze actie was om in minstens elk gezin één laptop aanwezig te hebben. Het voordeel van het ontlenen van een laptop aan het gezin is dat het hele gezin gebruik kan maken van het toestel. Het dient niet enkel voor schoolwerk maar het is een bron is voor digitale oefenkansen.


Variaties op deze actie

 • Dit kan ook bij initiatieven die studieondersteuning in groep aanbieden. De kinderen brengen de laptop dan elke keer mee naar de groepswerking.


Schaalbaarheid

 • Het aantal laptops dat je kan verdelen hangt af van het aantal kinderen dat studieondersteuning krijgt.

 • Als er gezinnen zijn met meerdere kinderen, bekijk je best de mogelijkheden om een extra toestel in het gezin te brengen.


Succesfactoren/interessante samenwerkingen

 • Werk samen met organisaties die al studieondersteuning aanbieden (voor niet-digitaal schoolwerk). Zij bereiken de doelgroep en hebben al een werkend systeem van ondersteuning, vaak met vrijwilligers.

 • Niet elke leerling die studieondersteuning krijgt zal een laptop nodig hebben. Dit kan je dus best op voorhand bevragen bij de initiatieven.

 • Voorzie opleiding voor de studieondersteuners rond onderwijsgerelateerde zaken (bv. Bingel, Google Classroom, PowerPoint…).

 • Bied ook vorming rond digitale basisvaardigheden aan - niet elke vrijwilliger is digitaal vaardig!


Inspiratie en contact

Materiaal voor studiebegeleiders:

https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/drive/folders/1Q2kdjJnmNr5YCYbDSqiX3eQXI5w7F72L?usp%3Dsharing&sa=D&source=editors&ust=1625821904557000&usg=AOvVaw14Bu0WoALfruRmc-h2PfLr


bottom of page