top of page

Computers en internet op openbare plaatsen

Omschrijving

Zelfs  vandaag heeft nog steeds niet iedereen vlot toegang tot het internet. Vooral bij kwetsbare mensen is het belangrijk om een aanbod te creëren, want geen toegang tot internet betekent tegenwoordig vaak ook uitsluiting op andere domeinen. Denk hierbij aan mijnloopbaan voor werkzoekenden, woningen zoeken op immosites, digitale communicatie van scholen naar ouders zoals Smartschool.

De redenen waarom mensen nood hebben aan een openbare computer en/of internet zijn heel divers: geen geld voor een abonnement, eigen toestel is stuk, iets moeten doen waarvoor een smartphone niet zo geschikt is, ...

In de brochure ‘hoe start ik een openbare computerruimte werking’ vind je uitleg en tips om voor iedereen een aanbod te voorzien. We geven hieronder enkele voorbeelden van locaties in Gent, Antwerpen en Kortrijk.

Enkele concrete voorbeelden

Een belangrijke bedenking om te beginnen: de bibliotheek is een logische plaats om openbare computers te plaatsen want je bereikt er een breed publiek. Bepaalde groepen mensen ervaren echter een hoge drempel om een bibliotheek binnen te stappen. Daarom is een aanvullend aanbod

Een openbare computer werkt trouwens ook in de andere richting drempelverlagend. Wie ergens binnenstapt om de computer te gebruiken, maakt tegelijk kennis met het andere aanbod op die locatie.nodig op locaties waar kwetsbare burgers vlot binnenstappen en waar ze zich thuis voelen.

  • In Kortrijk staan er openbare computers in alle wijkcentra en ontmoetingscentra. Mensen komen er al over de vloer voor maaltijden, spelletjesnamiddagen, praatgroepen, etc.

  • Stad Gent voorziet op 52 plaatsen openbare computers. Naast de bibliotheken staan die in:

  • de wachtzalen van de OCMW-Welzijnsbureaus

  • de ontmoetingsruimtes van de Buurtcentra en de Lokale Dienstencentra (senioren)

  • Kringwinkels

  • verenigingen die werken met mensen in armoede of met nieuwkomers

  • locaties waar mensen zonder papieren en/of dak-en thuislozen komen, zoals CAW-inloopcentra en daklozenopvang.

  • In Antwerpen zijn er openbare computers in alle webpunten, alle bibliotheken en in de buurtwerken van Samenlevingsopbouw en Elegast.

Inspiratie en contact

QR code naar www.mediawijs.be/digitaalinclusievewijk

bottom of page