Inspiratie uit de praktijk

Hieronder vind je acties uit in Gent, Antwerpen en Kortrijk die bijdragen tot digitale inclusie op buurtniveau.

Er zijn 9 thema', met telkens een aantal acties:

3

Individuele begeleiding

5

Informele activiteiten rond een digitaal thema

7

Faciliteren van groeps-activiteiten rond digitale thema's

9

Coördinatie e-inclusie

11

Zicht krijgen op de noden

2

Hardware en internet thuis, met hulp op maat

4

Hulp bij digitale dienstverlening

6

Workshops en lessen

8

Digitale oefenkansen integreren in je werking

10

Samenwerken met wijkpartners

12

Communicatie in de wijk