Inspiratie uit de praktijk

Hieronder vind je acties uit in Gent, Antwerpen en Kortrijk die bijdragen tot digitale inclusie op buurtniveau.

Er zijn 9 thema', met telkens een aantal acties:

 

Toegang tot hardware en internet op openbare plaatsen

 
 

Hardware en internet thuis, met hulp op maat

Individuele begeleiding

 

Informele activiteiten rond een digitaal thema

Workshops en lessen

Faciliteren van groepsactiviteiten rond digitale thema's

Digitale oefenkansen integreren in je werking

 
 
 
 

Hulp bij digitale dienstverlening

Coördinatie e-inclusie 

Samenwerken met wijkpartners

Zicht krijgen op de noden

 
 
 

Communicatie in de wijk