top of page

Online lessen rond digitale thema's

Het doelpubliek voor acties rond digitale inclusie is het meest gebaat bij fysieke lesmomenten. In de periode van lockdown moesten alle cursussen worden geannuleerd. Toen duidelijk werd dat de situatie langere tijd kon aanhouden, leidde dit tot de inspiratie om over te schakelen naar digitale lessen.

Uiteraard is de stap naar een online les niet zo evident, omdat er werd gemikt op een publiek dat doorgaans niet veel online is.

online les.PNG
Digiwaddes via webinar in Kortrijk

Deze afwegingen werden eerst gemaakt alvorens de actie uit te werken:

 • Wie is juist het doelpubliek?

 • Via welke kanalen kunnen we hen het beste bereiken?

 • Welke informatie wordt er vermeld in de promotie om te overtuigen dat de lessen zo toegankelijk mogelijk worden gemaakt?

 • Hoe kan er op een andere manier ondersteuning worden geboden?

De promotie gebeurde via de dorpskrant van deelgemeente Marke die door heel veel inwoners wordt gelezen. Er werd beslist om in eerste instantie reclame te maken via een offline kanaal.

Daarnaast werd er nog promotie gemaakt via de Facebookpagina’s van de Stad, van het wijkcentrum en van Sien (d.i. een tijdschrift gericht op mensen in armoede).

Er werd vastgesteld dat de meeste inschrijvingen gebeurden na de publicatie in de dorpskrant.

teams.PNG

De digitale les werd gegeven door een lesgever van Mentor vzw, die steeds vormingsprogramma’s op maat uitwerkt.

 

Er werd gekozen om te werken via MS Teams omwille van het gebruiksgemak, en gezien dit veilig kan gebeuren rekening houdend met de privacy van de deelnemers.

Na inschrijving, kreeg elke deelnemer een bevestigingsmail met daarin stap voor stap de uitleg van hoe alles zou verlopen, onder andere:

 • De lesgever is Thierry

 • Je ontvangt de dag ervoor een mail van Thierry met een uitnodiging

 • De link ziet er zo uit

 • Doe vervolgens…

Deze mail vermeldde ook de contactgegevens van de digitale brugfiguur om hulp in te roepen bij problemen.

De digitale brugfiguur kreeg enkele vragen, en ging zelfs twee maal aan huis om ondersteuning te bieden.

De lessen zelf verliepen uiteindelijk zeer vlot. Het onderwerp van de les was telkens zeer concreet en er was voldoende tijd om dit zeer stapsgewijs te brengen. Deze onderwerpen kwamen aan bod:

 • WhatsApp

 • Payconic

 • Basisfuncties van de smartphone

Achteraf werd de les nog gemonteerd in een filmpje en werd dit naar alle deelnemers gestuurd, zodat wie dit nodig had, de les kon herbekijken.

Deze werkwijze werd door alle betrokkenen positief ervaren.

 

Er zijn opnieuw twee digitale lessen gepland in september, de promotie gebeurde via de Stadskrant die in alle brievenbussen wordt bedeeld.

digiwadde.PNG
bottom of page