top of page

Gratis computer en internet op openbare plaatsen

Zelfs vandaag heeft nog steeds niet iedereen vlot toegang tot het internet.  Vooral bij kwetsbare mensen is het belangrijk om een aanbod te creëren,  want geen toegang tot internet betekent tegenwoordig vaak ook uitsluiting  op andere domeinen. Denk hierbij aan ‘Mijn loopbaan’ voor werkzoekenden,  woningen zoeken op immosites, digitale communicatie van scholen naar ouders  zoals Smartschool. 

De redenen waarom mensen nood hebben aan een openbare computer en/of  internet zijn heel divers: geen geld voor een abonnement, eigen toestel is stuk,  iets moeten doen waarvoor een smartphone niet zo geschikt is, ...  

Inspiratiegids 'zo start je een openbare computerruimte werking'

In de inspiratiegids ‘zo start je een openbare computerruimte werking’ vind  je uitleg en tips om voor iedereen een aanbod te voorzien. We geven op de  achterzijde van deze fiche enkele voorbeelden van locaties in Gent, Antwerpen  en Kortrijk. 

Een belangrijke bedenking: de bibliotheek is een logische en heel geschikte  plaats om openbare computers te plaatsen. Je bereikt daarmee een breed  publiek.  

Bepaalde groepen mensen ervaren echter een hoge drempel om een  bibliotheek binnen te stappen. Daarom is een aanvullend aanbod nodig op  locaties waar kwetsbare burgers vlot binnenstappen en waar ze zich thuis  voelen.

ocr brochure.png

Aandacht voor kansengroepen: enkele voorbeelden

 

We geven hier enkele voorbeelden van locaties waar onze steden voor  specifieke doelgroepen computers en internet voorzien.  

 • In Kortrijk staan er openbare computers in alle wijkcentra en  ontmoetingscentra. Mensen komen er al over de vloer voor maaltijden, spelletjesnamiddagen, praatgroepen, etc. Er staan ook openbare computers in de centrale bibliotheek en alle wijkfilialen.

 • Stad Gent voorziet op 52 plaatsen openbare computers. Naast de bibliotheken staan die in:  

  • de wachtzalen van de OCMW-Welzijnsbureaus 

  • de ontmoetingsruimtes van de Buurtcentra en de Lokale Dienstencentra (senioren) 

  • Kringwinkels 

  • verenigingen die werken met mensen in armoede of met   nieuwkomers 

  • locaties waar mensen zonder papieren en/of dak- en thuislozen komen, zoals CAW-inloopcentra en daklozenopvang. 

 • In Antwerpen zijn er openbare computers in alle webpunten, alle  bibliotheken en in de buurtwerken van Samenlevingsopbouw en Elegast. 

Fiche 1 - OCR_Pagina_1.jpg
Fiche 1 - OCR_Pagina_2.jpg

Klik op de afbeeldingen om de fiche uit de toolbox te bekijken of download de fiche via de knop hieronder.

bottom of page