top of page

Lerende netwerken
e-inclusie in Antwerpen

In Antwerpen is er sinds 2018 een lerend netwerk e-inclusie op stadsniveau. Dit lerend netwerk bestaat uit geëngageerde organisaties die expliciet of impliciet werken aan het versterken van digitale vaardigheden van burgers.

In 2020 starten de partners van het project "Digitaal Inclusieve Wijk" in Antwerpen-Kiel en Antwerpen-Dam ook lokale lerende netwerken e-inclusie op wijkniveau op. 

Doelstellingen van het lerend netwerk e-inclusie

Het lerend netwerk heeft als doelstellingen:

 • Een overzicht houden over het aanbod rond e-inclusie en digitale oefenkansen in de wijk (of in de stad).

 • Hiaten beter opsporen: waar en voor wie ontbreekt nog welk aanbod?

 • Samen bekijken welk aanbod er nog bij zou moeten komen.

 • Kennis delen en methodieken uitwisselen.

Samenstelling van het lerend netwerk

Het lerend netwerk op stadsniveau bestaat uit medewerkers van onder meer het team e-inclusie en van bib Permeke van de stad, Samenlevingsopbouw, Centrum Basiseducatie, buurtwerk Posthof (dot.kom), AB-centrum, buurtwerk Elegast, Atlas, STA-AN, Vormingplus en IMEC-Smit VUB.

Het is nuttig om te starten met partners van wie het evident is dat ze rond e-inclusie werken. Gaandeweg kunnen ook andere partners betrokken worden, wanneer zij een duidelijke interesse tonen om rond e-inclusie te werken en kennis te delen.

De lerende netwerken op wijkniveau zullen meer bestaan uit partners die in de wijk zelf actief zijn, zoals buurtwerk Posthof (dot.kom), scholen, sociale huisvestingsmaatschappijen, dienstencentra, huis van het kind, Vormingplus, Elegast en Samenlevingsopbouw.

Op wijkniveau is het nodig om ook partners te betrekken die (nog) niet specifiek rond e-inclusie werken, maar hier wel een belangrijke rol in zouden kunnen spelen (zoals scholen, sociale huisvestingsmaatschappijen, buurtwerk, dienstencentra...).

Agenda van de bijeenkomsten

De agenda van het lerend netwerk volgt meestal dit stramien:

 • ​Korte voorstelling van nieuwe deelnemers;

 • Uitleg met rondleiding door de organisatie waar we vergaderen (met focus op wat zij doen rond e-inclusie en digitale oefenkansen);

 • Relevante ontwikkelingen inzake e-inclusie en digitale oefenkansen binnen elke aanwezige organisatie (sinds de vorige bijeenkomst);

 • Voorstelling van interessante projecten, brainstorm over een e-inclusiethema, bespreking van een vraag van één van de deelnemende organisaties... 

 • Afspraken rond samenwerking.

Tips voor een lerend netwerk e-inclusie

 • Zorg voor een duidelijke trekker die instaat voor het plannen en organiseren van de bijeenkomsten, de opmaak van de agenda, uitnodigingen en reminders, kennisdeling en contacten tussen de bijeenkomsten door. Voor het lerend netwerk op stadsniveau in Antwerpen is het team e-inclusie van de stad de trekker. Voor de lerende netwerken in de wijken Kiel en Dam zijn respectievelijk Samenlevingsopbouw en Elegast de trekker.

 • Hou je netwerk warm, ook tussen de bijeenkomsten door, bijvoorbeeld via een online platform (in Antwerpen gebruiken we hiervoor Twist, hierop delen we tussentijds informatie en kunnen de deelnemers elkaar vragen stellen.

 • Zorg ervoor dat de inhoud aansluit bij de behoeften van de deelnemers, zodat ze er allemaal beter van worden.

Werkwijze lerend netwerk

Het lerend netwerk hoeft niet enkel uit bijeenkomsten te bestaan. Het lerend netwerk op stadsniveau bestaat bijvoorbeeld uit volgende elementen:

 • Bijeenkomsten (4x per jaar). De bijeenkomst van het lerend netwerk duurt een halve dag en vindt telkens op een andere locatie plaats (bij één van de deelnemende organisaties van het lerend netwerk);

 • Online platform (Twist) voor kennisdeling en het stellen van vragen;

 • Gedeelde bestanden (overzicht methodieken en overzicht aanbod van de verschillende organisaties)

bottom of page