top of page

Leencomputer bij studieondersteuning

Stad Gent voorziet laptops om leerlingen in het basisonderwijs individueel
te ondersteunen bij digitaal schoolwerk. We werken hiervoor samen met
de initiatieven voor studieondersteuning die door de stad gesubsidieerd
worden. Zij zijn heel sterk in het ondersteunen van kwetsbare kinderen, maar hadden nog weinig aanbod en kennis rond digitaal schoolwerk. Bij dit project werkten we op de 2 sporen: laptops voorzien voor wie er geen heeft, en huiswerkbegeleiders bijscholen zodat ze kinderen ook kunnen begeleiden bij digitaal schoolwerk.


Het gezin krijgt de laptop in bruikleen gedurende de periode dat het kind
studieondersteuning krijgt (doorgaans één schooljaar). De begeleider biedt bij de wekelijkse ondersteuning bij het ‘fysieke’ huiswerk nu ook hulp bij digitale vragen.

Op het einde van het schooljaar bekijkt de studiebegeleider samen met het gezin de mogelijkheden om zelf een toestel te verwerven. Daarnaast wordt het gezin toegeleid naar een Digipunt in de buurt en eventueel opleiding voor de ouders. Het doel bij deze actie was om in elk gezin minstens één laptop aanwezig te hebben.

Voor veel begeleiders is ondersteunen van digitaal schoolwerk een nieuw
gegeven en sommigen hadden drempelvrees. We voorzagen daarom bij de start opleiding over de meest gebruikte tools bij digitaal schoolwerk en hoe je digitale starters het best kan begeleiden. Er zijn ook regelmatig update-momenten.

laptops leerlingen - foto kind met Bingel.jpg
wijsvzw2.jpg

Praktische zaken

  • Aantal laptops aan te kopen: minstens 1 per gezin, om de 5 jaar te vervangen.

  • Voorzie een ontleenovereenkomst voor de gezinnen. Een voorbeeld vind je hier: 

Succesfactoren en interessante samenwerkingen

  • Werk samen met organisaties die al studieondersteuning aanbieden. Zij bereiken de doelgroep en hebben al een werkend systeem van ondersteuning, vaak met vrijwilligers.

  • Deze actie kan ook plaatsvinden bij initiatieven die studieondersteuning in groep aanbieden. De kinderen brengen de laptop dan elke keer mee naar de groepswerking.

  • Het voordeel van het ontlenen van een laptop aan het gezin is dat het hele gezin gebruik kan maken van het toestel. Het dient niet enkel voor schoolwerk maar het is een bron voor digitale oefenkansen.

  • Voorzie opleiding voor de studieondersteuners rond onderwijsgerelateerde zaken (bv. Bingel, Google Classroom, PowerPoint…).

  • Bied de vrijwilligers ook vorming rond digitale basisvaardigheden aan. Niet elke vrijwilliger is digitaal vaardig!

Fiche 6 - Leencomputer bij studieondersteuning_Pagina_1.jpg
Fiche 6 - Leencomputer bij studieondersteuning_Pagina_2.jpg

Klik op de afbeeldingen om de fiche uit de toolbox te bekijken of download de fiche via de knop hieronder.

bottom of page