top of page

Hulp bij huiswerk op de computer

Hulp bij huiswerk op de computer in de Gentse bibliotheken

 

In de hoofdbibliotheek en 4 wijkfilialen van De Krook kunnen leerlingen van de lagere school en eerste graad secundair terecht bij voor hulp bij het maken van een presentatie, wegwijs worden op Bingel, informatie opzoeken op het internet... De begeleider focust op de digitale vaardigheden die nodig zijn om digitaal huiswerk te maken. Het gaat niet om inhoudelijke hulp.

De begeleiders

  • De begeleiders zijn vrijwilligers met sterke digitale vaardigheden. Een pedagogische scholing is fijn maar geen vereiste, aangezien ze focussen op technische ondersteuning

  • Het Onderwijscentrum en Kompanjon voorzien opleiding rond tools die gebruikt worden in onderwijs (Bingel, Smartsschool ed) en omgaan met kinderen, met bijzondere aandacht voor kinderen uit kansengroepen.

  • De vrijwilligers worden opgevolgd door een verantwoordelijke van de bibliotheek.

huiswerk computer.jpg
huiswerk computer postkaartje.jpg

Bekendmaking

Om kinderen en ouders toe te leiden naar dit aanbod werken we samen met de brugfiguren van de buurtscholen.

 

Dit gaat verder dan het verdelen van flyers. Daarmee  bereik je enkel kansrijke kinderen. De brugfiguren kennen de ouders van hun leerlingen, en spreken ouders van kinderen die hulp bij digitaal huiswerk kunnen gebruiken persoonlijk aan.

Bij klasbezoeken of ouderuitstappen naar de bibliotheek, wordt de hulp bij huiswerk op de computer elke keer in de kijker gezet.

Hulp bij huiswerk op de computer in coronatijden

webinar-3199164_1920.jpg

Acties voorjaar 2020

  • Een oproep voor extra vrijwilligers in het stadsmagazine en online. Hierop reageerden een 50-tal mensen. Zij kwamen op intakegesprek en kregen een uitgebreid stappenplan hoe ze de begeleiding best aanpakten. Ze konden ook steeds contact opnemen met de leerkracht van het kind en met de projectverantwoordelijke.

  • Een oproep bij OCMW en scholen om kinderen die nood hadden aan ondersteuning aan te melden.

  • Elk kind werd gekoppeld aan een vrijwilliger. De ouders kregen een duidelijke uitleg wat ze van de begeleiding konden verwachten.

  • De vrijwilliger nam contact op met het kind. Eerst telefonisch en daarna (indien mogelijk) via een online tool. De begeleiding was minimum 1 contact per week en maximum 1 contact per dag. Op het moment dat de leerling zelfstandig verder kon, werd de begeleiding afgerond.

De corona-crisis zorgde ervoor dat plots alle leerlingen digitaal schoolwerk kregen. Bovendien moesten in die periode ook de bibliotheken en andere Digipunten sluiten. We kregen regelmatig signalen dat leerlingen moeite hadden met het digitaal schoolwerk, zeker als hun ouders niet de nodige digitale vaardigheden hadden om hen te helpen.

Als antwoord op deze noden zetten we het ad hoc project 'Online hulp bij digitaal schoolwerk' op. Hierbij belt een vrijwilliger een leerling op en geeft hem/haar eerst telefonisch en later online hulp bij zijn/haar schoolwerk. Alhoewel de nadruk lag op technische hulp, werd er in de praktijk ook vaak inhoudelijke hulp gegeven.

Aanpassingen najaar 2020

In september zijn alle scholen volledig opgestart. Leerlingen uit de lagere school en eerste graad secundair mogen bij geljik welke kleurcode naar school komen. Leerlingen 2de en 3de graad secundair bestaat de mogelijkheid dat ze week om week les moeten volgen (bij code oranje en rood). Daarom focussen we vanaf september op begeleiding voor jongeren uit de 2de en 3de graad middelbaar.

Draaiboek

Wil je zelf iets gelijkaardigs opzetten? We delen graag ons draaiboek met je, mits je het als bron vermeldt bij hergebruik of aanpassingen.

 

Draaiboek 'Hulp bij digitaal schoolwerk in coronatijden'

bottom of page