top of page

Digiwadde en Digidokter

In Kortrijk slaan de bibliotheek en wijkcentra de handen in elkaar om workshops te organiseren rond concrete digitale thema’s. De vormingen worden gegeven door een externe vormingsorganisatie.

We kiezen voor een aanbod van workshops naast de computercursussen omdat niet iedereen de stap wil of durft te zetten naar een lessenreeks. Via korte workshops rond specifieke thema’s kan je heel gericht vormingen bieden en maak je dit heel laagdrempelig. Dit kan gaan over digitale vaardigheden, maar ook over over mediawijsheid of nieuwe technologieën.

Het voordeel van deze losse vormingsmomenten is dat je snel kan inspelen op concrete vragen of nieuwe trends in het digitale landschap.

De sessies Digiwadde gaan over eenvoudige onderwerpen voor beginners, dit in tegenstelling tot de reeksen ‘Digidokter’ die meer focussen op gevorderden. De thema’s en het tempo zijn hierbij wat moeilijker.

Enkele voorbeelden van onderwerpen die reeds aan bod kwamen in de Digiwaddes: Betalen met Payconic, Hoe moet ik itsme installeren en gebruiken?, Videobellen.

digiwadde.jpeg

Online Digiwaddes

 

Tijdens de coronacrisis hebben we in Kortrijk geëxperimenteerd met online workshops via Teams. Dit bleek zeker haalbaar mits enige begeleiding voor wie hier nog geen ervaring mee had.

Om organisatorische redenen moest er uiteraard op voorhand worden ingeschreven. Na inschrijving kreeg de deelnemer een bevestiging per mail, met de uitleg hoe in te loggen aan het begin van de workshop. Dit mailen was ook belangrijk om te checken dat  het e-mailadres correct was voor de deelnemerslink die later zou worden doorgemaild. 

Wie vragen had, mocht contact opnemen met de digitale brugfiguur. Zo hebben enkele mensen op voorhand als eens geoefend met de digitale brugfiguur zodat ze zeker vlot zouden kunnen inloggen bij de workshop.

De promotie van deze workshops gebeurde vooral offline, via het stadsmagazine en de dorpskranten. De respons was behoorlijk goed (ongeveer 15 personen per workshop).

In het najaar van 2021 gaan er opnieuw fysieke Digiwaddes door. Enkele van de workshops zijn ook online mee te volgen.

De meeste deelnemers geven aan een voorkeur te hebben voor fysieke sessies, maar niet iedereen geraakt vlot ter plaatse. Dan is het aanbieden van de mogelijkheid om de sessie online te volgen een kans om de workshops voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken.

digiwadde bib.jpg

Samenwerking

Een samenwerking aangaan met diensten of organisaties die hun online dienstverlening komen uitleggen, bijvoorbeeld de Rijksdienst voor Pensioenen over MyPension, een stadsmedewerker over digitale formulieren, VDAB over MijnLoopbaan...

Succesfactoren

  • Kies thema’s die aansluiten bij de leefwereld van de doelgroep. 

  • Promoot de workshops op plaatsen waar de doelgroep komt en via intermediairen. 

  •  Maak de lesinhoud niet te beladen, hou het concreet en simpel.

  •  Voorzie zeker voldoende tijd voor vragen achteraf. 

Inspiratie en contact

Digi-wadde? | Kortrijk

Digidokter | Bib (kortrijk.be)

Fiche 14 - Digiwadde en Digidokter_Pagina_1.jpg
Fiche 14 - Digiwadde en Digidokter_Pagina_2.jpg

Klik op de afbeeldingen om de fiche uit de toolbox te bekijken of download de fiche via de knop hieronder.

bottom of page