top of page

Digitale Brugfiguur in de wijken

In Kortrijk werd een halftijdse projectmedewerker aangeworven voor een periode van 2 jaar, dit is de duur van het project Digitaal Inclusieve Wijk.

De projectmedewerker zal de acties rond digitale inclusie in de twee wijken trekken en coördineren.

Daarnaast neemt deze persoon een actieve rol op als digitale brugfiguur voor de digitaal kwetsbare bewoners van deze wijken. De bedoeling is om op een zeer laagdrempelige manier mensen met vragen of problemen rond digitale media op te weg te helpen.

 

De brugfiguur werkt outreachend en probeert mensen te bereiken die zelf niet de weg vinden naar het reguliere aanbod. Er kan sterk worden ingezet op een individuele benadering.

Enkele mogelijkheden binnen deze individuele benadering kunnen zijn:

  • Op huisbezoek gaan en een persoonlijke uitleg geven over een toestel, of over het cursusaanbod

  • Met een persoon bekijken welke drempels de weg naar het cursusaanbod bemoeilijken en helpen oplossingen zoeken. Bijvoorbeeld vervoer, uitleg over de cursusinhoud.

  • Meegaan naar de eerste computerles om samen die eerste hindernis te nemen.

  • Enkele buren samenbrengen, bijvoorbeeld in een huiskamer, om op een laagdrempelige manier samen te oefenen in het gebruik van digitale media.

  • Ontlenen van tablets voor mensen die graag wensen te testen alvorens zelf een toestel aan te schaffen.

      Uitleg en oefenkansen bieden tijdens de testperiode.

tablet.PNG

De digitale brugfiguur is steeds aanwezig bij de projectacties in de wijken om zich bekend te maken bij de inwoners van de wijk.

Daarnaast wordt er samengewerkt met andere actoren in de wijk, die mensen kunnen aanmelden.

bottom of page