top of page

Digicafé on the road in Gent

Digicafé in de Krook

 

Sinds de opening van bibliotheek De Krook in 2017 is er elke laatste donderdag van de maand een gratis 'Digicafé voor beginners'. Een samenwerking tussen de bibliotheek, VormingPlus, CBE Leerpunt en Digitaal.Talent@Gent. 

Concept

  • Een gezellige bijeenkomst met koffie, computers en tablets.

  • Deelnemers gaan zelf aan de slag, met hulp van coaches. We werken telkens rond een ander thema.

  • Gratis, iedereen welkom

  • Je loopt binnen wanneer het je past. 

voorkant flyer Digicafe.jpg
IMG_0273.JPG

Publiek

Het publiek bestaat vooral uit senioren. Een tiental 'vaste klanten' en, afhankelijk van het thema, 5 tot 20 andere bezoekers. Kwetsbare Gentenaars (bvb. mensen in armoede) nodigen we uit om in groep te komen, via de dienst of organisatie waar zij op andere momenten mee samenkomen. Voor hen is de drempel om alleen de Krook binnen te stappen te hoog.

Begeleiding

Er zijn telkens een 8-tal coaches aanwezig:

  • medewerkers van Vormingplus, Leerpunt en Stad Gent (bibliotheek en/of e-inclusiewerking).

  • vrijwilligers van de bibliotheek

  • vrijwilligers van Showpad. Dit bedrijf motiveert haar medewerkers om vrijwilligerswerk te doen en zorgt telkens voor 2 extra coaches.

Digicafé on the road

 

Een Digicafé is een laagdrempelige manier om mensen met de digitale wereld in contact te brengen. Het biedt ook de gelegenheid om te experimenteren met thema's en methodieken. Ondertussen is het Digicafé een vaste waarde die niet meer weg te denken is uit de Krook. Toch beseffen we goed dat niet iedereen de weg vindt naar de Krook, zowel door fysieke als door mentale drempels. We zetten daarom enkele Digicafés op andere locaties, met specifieke partners en/of voor een ander publiek.

Digicafé on the road 1

 

Eind december was er een Digicafé in de wijkbibliotheek van Sint-Amandsberg. Hierop waren buurtbewoners welkom, maar we richtten ons ook specifiek naar werkzoekenden. Het gekozen thema was relevant bij de zoektocht naar werk (online routeplanners) en in de communicatie werd er ook expliciet naar verwezen.

 

We maakten het aanbod bekend in de buurt en via het partnerschap Gent stad in werking. Risesmart motiveerde een groep werkzoekenden om langs te komen en zorgde voor een begeleider.

achterkant_Digicafé_werk_St-Amandsberg.j
Villa Voortman blog.jpg

Digicafé on the road 2

  • Locatie: Villa Voortman

  • Publiek: mensen met een psychische kwetsbaarheid

 

Voor de bezoekers van Villa Voortman is het belangrijk om in een vertrouwde omgeving te zijn. Daarom gingen we met het Digicafé bij hen langs. 

Lees verder op onze blog.

bottom of page