top of page

In de Antwerpse buurtwerken ondersteunen vrijwilligers buurtbewoners in het versterken van hun digitale vaardigheden.

 

De digi-buddy is een vrijwilliger die een duo vormt met een buurtbewoner die gedurende een langere periode, bijvoorbeeld 6 maanden, aan zijn of haar digitale vaardigheden wil werken. Samen bekijken ze welke digitale noden de bewoner heeft en wat hij of zij wil leren. Er is geen vast traject want het uitgangspunt is altijd de situatie van de deelnemer zelf: wat heeft hij of zij nodig? Daardoor zijn de thema's waarrond gewerkt wordt uniek bij elk duo.

 

Er werden al verschillende trajecten opgestart rond digitale vaardigheden bij het zoeken van werk, in orde brengen van administratie of Nederlands oefenen.

 

De digi-buddy en deelnemer oefenen wekelijks of tweewekelijks samen en bespreken de vorderingen en concrete vragen. De digi-buddy zal geleidelijk aan ook nieuwe info, websites en apps aanreiken op tempo van de deelnemer. De deelnemer oefent verder thuis en kan ook specifieke taken meekrijgen, zoals een mail sturen naar de digi-buddy.

Digi-buddy Samenlevingsopbouw Antwerpenjpg
Digi-buddy Samenlevingsopbouw Antwerpen

Digi-buddy focust vooral over het aanleren van belangrijke concepten (bijvoorbeeld hoe installeer je een app), aan de hand van concrete toepassingen waar de buurtbewoner een probleem mee ondervindt.

 

Er wordt gewerkt aan thema’s zoals werk, school, online dienstverlening en algemene vaardigheden. Maar het uitgangspunt is altijd de situatie van de deelnemer zelf: wat heeft hij of zij nodig? Het digitale is namelijk geen doel op zich, maar een middel om te bereiken wat je nodig hebt. Doordat de deelname aan het traject vrijblijvend is en de buurtbewoner altijd kan beslissen om al eerder te stoppen, merken we dat de motivatie juist heel sterk is en mensen enorm groeien in hun zelfvertrouwen en vaardigheden.

 

De digi-buddy en de buurtbewoner beslissen samen wanneer het traject wordt afgerond. De digi-buddy zal de deelnemer ook doorverwijzen naar een specifieke workshop of vorming, van bijvoorbeeld de webpunten of Ligo.

Concrete voorbeelden
 

 1. Een moeder komt om met Smartschool te leren werken. Tijdens haar leertraject rond Smartschool vermeldt ze ook iets over QR-codes en dan wordt er gewerkt aan het leren werken met QR-codes.

 2. Iemand komt om beter te leren werken met Word. Deze deelnemer ontdekt zo dat er nog andere nuttige Office-toepassingen bestaan zoals PowerPoint of Excel. In dit geval wordt de deelnemer ook doorverwezen naar concrete (externe) cursussen naast het Digi-leen- traject.

 3. Iemand komt om te leren om een specifieke administratieve aanvraag in orde te brengen (de deelnemer komt binnen met een concreet document). Tijdens het traject leert de deelnemer ook werken met andere relevante toepassingen voor administratie, zoals het e-loket van de stad en Itsme.

 

Deelnemers die thuis geen internet hebben, hebben meestal nog een basisniveau. Er wordt eerst gewerkt aan basisvaardigheden waarvoor het internet niet nodig is (zoals leren typen). Ze worden ook aangemoedigd om stappen te nemen om internet te kunnen gebruiken: ze krijgen informatie over het sociaal tarief en over de plekken waar ze openbare wifi kunnen gebruiken, zoals de webpunten, bibliotheken en buurtwerken.

 

Als de buurtbewoner zelf geen toestel heeft, kan hij of zij er één lenen via digi-leen.

Vereisten locatie en materiaal
 

 • Wifi

 • Oefentoestellen zoals laptops, computers, smartphones, tablets...

 • Ruimte waar buurtbewoners en vrijwilligers samen kunnen komen

Variaties op deze actie
 

 • De ondersteuning door een vrijwilliger kan ook bij de buurtbewoner thuis gebeuren.

 • Door vrijwilligers in te zetten die meertalig zijn, kunnen buurtbewoners ondersteund worden die nog niet zo veel Nederlands kennen.

 • Je kan enkele deelnemers met gelijkaardige digitale noden samen begeleiden. Dit verlaagt voor sommige mensen de drempel om deel te nemen.

 • Je kan enkele ouders samen ondersteuning geven bij schoolgerelateerde vragen. Zo merken ze dat ze niet de enige zijn die moeite hebben met bijvoorbeeld Smartschool.

 

Succesfactoren
 

 • Je hebt sterke vrijwilligers nodig die gedurende een langere periode een buurtbewoner willen ondersteunen.

 • De vrijwilligers moeten professioneel ondersteund worden om de buurtbewoners op een versterkende manier te ondersteunen, dus niet alles zelf doen of uit handen nemen. Deze professionele ondersteuning kan bestaan uit:

  • Een kennismakingsgesprek om de juiste verwachtingen naar elkaar toe te kaderen

  • Vormingsmomenten

  • Uitwisselingsmomenten met andere vrijwilligers

  • Coaching op maat

 • Laat de "matching" van de duo's doen door iemand die zowel de buurtbewoners als de vrijwilligers goed kent, bijvoorbeeld een medewerker van het buurtwerk. Dit is belangrijk voor het opbouwen van een vertrouwensband om zo dit traject voor een langere tijd goed te kunnen volbrengen.

Fiche 9 - digi-buddy_Pagina_1.jpg
Fiche 9 - digi-buddy_Pagina_2.jpg

Klik op de afbeeldingen om de fiche uit de toolbox te bekijken of download de fiche via de knop hieronder.

bottom of page