Digitaal begeleiders coachen en opleiden

Bij e-inclusieactiviteiten wordt vaak beroep gedaan op vrijwilligers. Naast  de algemene aanbevelingen bij het werken met vrijwilligers (oa www.vlaanderenvrijwilligt.be) geven we graag enkele specifieke aandachtspunten voor digitaal begeleiders mee, zowel vrijwilligers als betaalde krachten.

Digitale basiskennis 

 

Digitaal begeleiders hebben best al een goede basiskennis over de digitale  wereld. Iemand die zelf moeite heeft om de weg te vinden op het internet zal  weinig hulp kunnen bieden.  

Tip: maak een lijst op van wat de minimumvereisten zijn om als digitaal  begeleider te starten. In Gent vullen alle Digipunt-begeleiders een aantal  vragen in om hun basiskennis in te schatten. Dit toont aan wie best nog een  basisopleiding volgt of ‘in duo’ werkt.

 

 

Dit testje wordt online ingevuld. Klik hier voor de pdf-versie.

IMG_20180216_141511473.jpg
20160504_AV_DTP stadsfotograaf 2016 (54).JPG

Niet enkel digitale vaardigheden

 

Naast digitale vaardigheden hebben digitaal begeleiders de nodige sociale  vaardigheden en inlevingsvermogen nodig om met een grote diversiteit aan  mensen om te gaan.

 

Ze moeten in staat zijn om mensen op een versterkende  manier te ondersteunen en zo het zelfvertrouwen van de bezoekers te  verhogen. Daarnaast is het belangrijk om aan te voelen waar de grenzen van  iemands leervermogen liggen

Up-to-date blijven - hoe pak je het aan?

 

De digitale wereld verandert permanent. Wie zich niet bijschoolt, is niet meer  mee. Dat geldt ook - en zelfs nog meer - voor wie anderen helpt in de digitale  wereld.

Digitaal begeleiders up-to-date houden kan op verschillende manieren.  Enkele voorbeelden:  

  • Een vormingsorganisatie vragen om regelmatig een workshop te geven  rond een actueel thema.  

  • Een gemeentemedewerker uitleg laten geven over een bepaalde digitale  dienstverlening.  

  • De digitaal begeleiders zelf een opleiding laten kiezen, bijvoorbeeld bij een  CVO en hier een tegemoetkoming voor voorzien.  

  • Een organisatie die werkt met kansengroepen uitleg laten geven over de  specifieke drempels die hun doelgroep ervaart. 

​​

Voorbeeld uit Gent: opleiding 'Helemaal mee'

Stad Gent werkt samen met een CVO om de Digipunt-begeleiders permanent  bij te scholen. Zij volgen een reeks van 40 lesuren (1 dagdeel/maand), waarbij  de inhoud zo veel mogelijk focust op recente digitale ontwikkelingen, en op  zaken waar ze in een Digipunt vragen over kunnen krijgen. In 2020-2021  kwamen onder andere itsme, net-etiquette, e-dienstverlening van de stad,  datageletterdheid en AI, online privacy en digitaal bankieren aan bod. De  deelnemers krijgen ook tips over hoe ze bezoekers hier op een versterkende  manier mee kunnen helpen zonder het van hen over te nemen. 

Fiche 27 - digitaal begeleiders coachen_Pagina_1.jpg
Fiche 27 - digitaal begeleiders coachen_Pagina_2.jpg

Klik op de afbeeldingen om de fiche uit de toolbox te bekijken of download de fiche via de knop hieronder.